Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Ook energietoeslag in 2023

01 februari 2023
Nieuws
Foto elektrometer

De gemeenteraad heeft op 30 januari twee belangrijke besluiten genomen over de energietoeslag in 2023. De raad besloot om net als vorig jaar ook in 2023 de grens van 130% van de bijstandsnorm aan te houden in plaats het landelijke advies van 120%. Hierdoor kunnen meer inwoners van de regeling gebruikmaken. Ook besloot de raad om aan mensen die daarvoor in aanmerking komen alvast € 500 als voorschot te betalen. Dit is nodig omdat de wet die betaling van het hele bedrag mogelijk moet maken pas in juni wordt aangenomen.

Nieuwe wet

De Rijksoverheid werkt aan een nieuwe wet Energietoeslag. De verwachting is dat deze wet in juni 2023 in werking treedt. Dat betekent dat inwoners die daarvoor in aanmerking komen ook dit jaar recht hebben op energietoeslag. Omdat gemeenten niet op de wet vooruit mogen lopen, heeft het Rijk aangegeven dat het niet mogelijk is om nu in een keer €1300 energietoeslag uit te keren. Wel hebben gemeenten de mogelijkheid om €500 als overbrugging uit te betalen aan inwoners die de energietoeslag in 2022 ontvangen.

Betaling € 500

De gemeenteraad is op 30 januari akkoord gegaan met het voorstel om deze €500 alvast uit te betalen. De uitbetaling vindt naar verwachting in februari 2023 plaats. Inwoners die hier recht op hebben krijgen vooraf een brief. Het resterende bedrag is naar verwachting € 800. De definitieve hoogte van de energietoeslag 2023 wordt echter pas in de nieuwe wet vastgesteld. Net als de overige voorwaarden voor de energietoeslag 2023. Deze worden voor 1 juli 2023 gepubliceerd. Zodra dit bekend is en u de energietoeslag 2023 aan kunt vragen, leest u dat op onze website.

Aanvraag 2022

Inwoners die de energietoeslag 2022 nog aan willen vragen, kunnen tot uiterlijk 30 juni 2023 een aanvraag indienen via onze website.

Wethouder Sacha Werkman: “Wij zijn blij dat onze inwoners ook in 2023 gebruik kunnen maken van de regeling Energietoeslag en van de hogere grens van 130% van de bijstandsnorm. Natuurlijk hadden we liever gezien dat mensen meteen weten waar ze aan toe zijn. Nu blijft er een stukje onzekerheid bestaan totdat de nieuwe wet in werking treedt. Dat is niet anders. Met de overbrugging komen we mensen tegemoet en nemen we binnen de mogelijkheden die het Rijk ons geeft onze verantwoordelijkheid.”