Op weg naar aardgasvrije wijken

Logo Noordoostpolder Energie Neutraal
2 feb 2017

Noordoostpolder doet mee met Green Deal

In februari ondertekent gemeente Noordoostpolder de Green Deal ‘Aardgasvrije wijken’. Dit is een afspraak tussen Rijksoverheid en andere organisaties en overheden om aardgasvrije wijken te versnellen. Door te stoppen met het gebruik van aardgas in woningen vermindert de CO2 uitstoot. Noordoostpolder doet mee vanwege het streven in 2030 energieneutraal te zijn.

Green Deal: onderzoek hoe huizen aardgasvrij worden

34 partijen, waaronder 24 gemeenten, gaan de Green Deal ondertekenen. Deze partijen onderzoeken de komende jaren op welke wijze woonwijken de overgang van aardgas naar duurzame warmte kunnen maken. Daarbij kijken ze of regels aangepast moeten worden, welke financiële regelingen er moeten komen en welke rollen de betrokken partijen zoals gemeenten, netbeheerders, bewoners en woningcorporaties moeten krijgen.

Hoe kunnen inwoners hun huizen verwarmen

Over het duurzaam verwarmen van woningen is technisch al veel bekend. Het begint met het goed isoleren van de woning, zodat de vraag naar warmte wordt verkleind. Voor het verwarmen kan onder andere gebruik gemaakt worden van een warmtenet, een warmtepomp of groen gas. Meer informatie is te vinden op www.hierverwarmt.nl.

Waarom stoppen met aardgas in woningen?

Aardgas is een fossiele brandstof, waarbij CO2 vrijkomt als je het verbrandt en dat niet oneindig voorradig is. Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn in 2015 in Parijs internationale afspraken gemaakt om minder CO2 uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden. Dat betekent onder andere dat woningen en kantoren in Nederland, in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Daarom gaan we stoppen met het gebruik van aardgas in woningen. Voor nieuwbouwwijken is het streven nu al niet standaard meer een aardgasnetwerk aan te leggen.