Gemeente Noordoostpolder logo
Gemeente Noordoostpolder logo

Opvang vluchtelingen

Opvang vluchtelingen door de gemeente

Op dit moment is niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne naar Noordoostpolder komen. Oekraïners zijn niet verplicht zich bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te melden, maar sommigen doen dat wel. Zij hebben recht op verblijf en in EU-landen voor beperkte tijd.

Er wordt door de Rijksoverheid gewerkt aan een opvangprogramma. De uitvoering daarvan is neergelegd bij de gemeenten. De gemeenten zijn gevraagd om opvanglocaties in te richten. Onze gemeente heeft inmiddels een opvanglocatie ingericht waar ca 100 mensen kunnen worden opgevangen.

Het Dokter Jansen centrum wordt geschikt gemaakt voor de opvang van 100 vluchtelingen uit Oekraïne. Dit zijn mensen die via de Veiligheidsregio Flevoland in onze gemeente worden ondergebracht. Het Dokter Jansen centrum is vooralsnog uitsluitend bestemd voor de opvang van deze groep mensen en niet voor mensen die op een andere manier naar Nederland komen.

Opvang vluchtelingen door inwoners

Er worden op diverse plekken in Noordoostpolder al vluchtelingen opgevangen. Mooie en hartverwarmende initiatieven. Voor de gastgezinnen maar juist ook voor de vluchtelingen raden wij aan hun komst en uw betrokkenheid bij de gemeente te melden. Zodat wij weten waar en welke opvang is geregeld en voor hoeveel mensen. Ook met het oog op het beschikbaar komen van regelingen en voorzieningen.

Opvang thuis

Houd u er rekening mee dat opvang van vluchtelingen voor langere tijd is en wordt geregeld door het Rijk, de veiligheidsregio en de gemeente. 

Het opvangen van vaak getraumatiseerde mensen is een grote verantwoordelijkheid. Denkt u heel goed na of laat u goed voorlichten voordat u hieraan begint. Voordat u besluit thuis vluchtelingen op te nemen denkt u aan de volgende zaken en afwegingen:

  • Heeft u zich voldoende verdiept in de situatie van de mensen die u opvangt?
  • De opvang is naar het zich laat aanzien voor lange tot zeer lange tijd.
  • Kunt u mensen opvangen buiten uw eigen woonvertrekken en eigen voorzieningen bieden?
  • Kunt u uw gasten op een goede manier begeleiden en ondersteunen?
  • Heeft u erover nagedacht als het onverhoopt niet (meer) gaat?
  • Heeft u voldoende hulp van vrienden en familie op de opvang goed te laten verlopen?

Als er problemen ontstaan met mensen die u thuis opvangt, neemt u dan contact op met Vluchtelingenwerk. Dat is de aangewezen instantie voor advies of hulp.

Naast opvang door de gemeente zijn er ook organisaties die op een professionele manier opvang regelen. Op onderstaande website vindt u meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Takecare BNB

https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/

RefugeeHelp

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. www.refugeehelp.com/get-help

Realtime vertaal app

Er is een gratis vertaal- en spraaktool beschikbaar. Met Pryv.it kan iedereen via de smartphone gemakkelijk een gesprek voeren met een vluchteling in zijn of haar eigen taal. De naam van de tool is een verwijzing naar de begroeting ‘Pryvit’, wat Oekraïens is voor ‘Hallo, hoe gaat het?’

U vindt de app op www.appmachine.com/pryvit-en.