Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Opvang vluchtelingen

Opvang vluchtelingen door de gemeente

Op dit moment is niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne naar Noordoostpolder komen. Oekraïners zijn niet verplicht zich bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te melden, maar sommigen doen dat wel. Zij hebben recht op verblijf en in EU-landen voor beperkte tijd.

Er wordt door de Rijksoverheid gewerkt aan een opvangprogramma. De uitvoering daarvan is neergelegd bij de gemeenten. De gemeenten zijn gevraagd om opvanglocaties in te richten. Onze gemeente heeft inmiddels een opvanglocatie ingericht waar ca 100 mensen kunnen worden opgevangen.

Gemeente Noodoostpolder heeft drie opvanglocaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, het Dokter Jansencentrum in Emmeloord, de kerk aan de Hoogzijde in Marknesse en in de Meldestraat in Emmeloord de voormalige Moriakerk. Hier worden mensen opgevangen die via de Veiligheidsregio naar Nederland komen. De locaties zijn uitsluitend bestemd voor de opvang van deze groep mensen en niet voor mensen die op een andere manier naar Nederland komen.

Vertrek uit de gemeentelijke opvanglocatie

De opvang die we als gemeente beschikbaar hebben is beperkt en volledig bezet. Het is daarom van belang een aantal spelregels te hanteren als u de opvanglocatie voor langere tijd verlaat, bijvoorbeeld in verband met vakantie. 

Duur afwezigheid

Duurt uw afwezigheid korter dan 14 dagen dan behoudt u het recht op een plaats in de opvanglocatie.
Bent u langer dan 14 dagen weg dan vervalt daarmee uw recht op een plek in de opvanglocatie waar u op dat moment verblijft. U kunt bij terugkeer opnieuw een opvangplek aanvragen maar dat kan op een andere plek of gemeente zijn. 

Randvoorwaarden als u tijdelijk vertrekt

Uitgangspunt is dat u het tijdelijk vertrek en de duur daarvan meldt bij de gemeentelijke opvanglocatie waar u op dat moment verblijft. De gemeente informeert u voorafgaand aan het vertrek over mogelijke consequenties.
De opvanglocatie registreert het moment van tijdelijk vertrek (vanaf vertrek van minimaal één nacht).
Bij terugkomst meldt u zich weer bij de gemeentelijke opvanglocatie.

Uitzondering

Als de opvanglocaties in Nederland bijna of volledig bezet zijn, kan de gemeente er in het uiterste geval voor kiezen om geen opvangplekken te reserveren, ook niet als u korter dan 14 dagen wil vertrekken. Voor hen die in dat geval al vertrokken zijn voor een periode van minder dan 14 dagen, blijft de opvangplek gereserveerd. Als u niet binnen 14 dagen bent teruggekeerd, kan ook deze plek worden vergeven.

Opvang vluchtelingen door inwoners

Er worden op diverse plekken in Noordoostpolder al vluchtelingen opgevangen. Mooie en hartverwarmende initiatieven. Voor de gastgezinnen maar juist ook voor de vluchtelingen raden wij aan hun komst en uw betrokkenheid bij de gemeente te melden. Zodat wij weten waar en welke opvang is geregeld en voor hoeveel mensen. Ook met het oog op het beschikbaar komen van regelingen en voorzieningen.

Opvang thuis

Houd u er rekening mee dat opvang van vluchtelingen voor langere tijd is en wordt geregeld door het Rijk, de veiligheidsregio en de gemeente. 

Het opvangen van vaak getraumatiseerde mensen is een grote verantwoordelijkheid. Denkt u heel goed na of laat u goed voorlichten voordat u hieraan begint. Voordat u besluit thuis vluchtelingen op te nemen denkt u aan de volgende zaken en afwegingen:

  • Heeft u zich voldoende verdiept in de situatie van de mensen die u opvangt?
  • De opvang is naar het zich laat aanzien voor lange tot zeer lange tijd.
  • Kunt u mensen opvangen buiten uw eigen woonvertrekken en eigen voorzieningen bieden?
  • Kunt u uw gasten op een goede manier begeleiden en ondersteunen?
  • Heeft u erover nagedacht als het onverhoopt niet (meer) gaat?
  • Heeft u voldoende hulp van vrienden en familie op de opvang goed te laten verlopen?

Als er problemen ontstaan met mensen die u thuis opvangt, neemt u dan contact op met Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon. Dat is de aangewezen instantie voor advies of hulp.

Wijzigingen en verhuizing

Als er bij uw gasten veranderingen plaatsvinden zoals het vinden of stoppen van werk, het verkrijgen van een bankrekening of een andere wijziging, meld u dit dan met het formulier 'Veranderingen  Oekraïense vluchtelingen'. Als uw gasten verhuizen gebruikt u dan het verhuisformulier 'Verhuizing  Oekraïners'. De formulieren staan onderaan de pagina.

Inloop momenten op het gemeentehuis

Hoewel er veel informatie op de website te vinden is bereiken ons regelmatig vragen van gastgezinnen hoe om te gaan met hun gasten. Als het gaat om huisvesting, verdeling van kosten, onderlinge problemen of anders.

Elke maandag van 14.00 – 15.00 uur heeft u als gastgezin de mogelijkheid deze vragen te bespreken met medewerkers van de gemeente. Dat kan tijdens het inloopmoment voor gastgezinnen en hun gasten. Want dit inloopspreekuur is ook toegankelijk voor Oekraïners die, al of niet samen met hun gastgezin met de gemeente willen praten over hun opvangsituatie.

Heeft u vragen of de behoefte zaken met ons te bespreken, stuur een email naar info@noordoostpolder.nl

Andere organisaties

Naast opvang door de gemeente zijn er ook organisaties die op een professionele manier opvang regelen. Op onderstaande website vindt u meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Realtime vertaal app

Er zijn meerdere gratis vertaal- en spraaktools beschikbaar: