Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Organogram

Organogram uitgeschreven

Gemeenteraad

 • Griffie

Burgemeester en wethouders

 • burgemeester
 • 4 wethouders

Directie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directie, bestaande uit:

 • gemeentesecretaris/algemeen directeur en
 • 2 directeuren/loco-secretaris

Clusters en teams

Interne Dienstverlening

 • Algemeen
 • Facilitair
 • Informatiebeheer
 • Secretariaat

Advies

 • Leefbaarheid & Veiligheid
 • Bedrijfsvoering, Informatie & Control
 • Communicatie
 • Human Resources & Juridische Zaken

Klant Contact Centrum

 • Receptie, Telefonie & Burgerzaken
 • Woonblokken
 • Sociaal Loket
 • Procesbegeleiders
 • Webteam

Belastingen & FPC (Financial Planning en Control)

Wijkbeheer

 • Team Service
 • Team Toezicht

Ingenieursbureau

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Uitvoering Sociaal Domein

 • Bedrijfsvoering & Kwaliteit
 • Klantmanagement WMO
 • Klantmanagement Participatie
 • Klantmanagement Jeugd

Beleidsontwikkeling