Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Organogram

Organogram uitgeschreven

Directie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directie, bestaande uit:

 • Algemeen directeur/loco-secretaris
  • WerkCorporatie
 • Gemeentesecretaris/directeur

Daaronder

 • Bureau Bedrijfsvoering & Control

Clusters en teams

Advies

 • Leefbaarheid, veiligheid & communicatie
 • Statistiek, Onderzoek, Juridisch, Verzekeringen, Inkoop en Human Resources (SOJVIH)
 • Informatiemanagement

Interne Dienstverlening

 • Informatiebeheer
 • Facilitair
 • Secretariaten & DIV

Klant Contact Centrum

 • Receptie, telefonie & burgerzaken
 • Woon-/ sociaal loket, procesbegeleiders & webteam

Uitvoering Sociaal Domein

 • Ondersteuning
 • Jeugd
 • WMO, Bijzondere bijstand & minimabeleid

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

 • Team VTH 1
 • Team VTH 2

Belastingen, Financiën, Planning & Control

Ingenieursbureau

 • Realisatie & beheer
 • Vastgoed & Geo-informatie

Wijkbeheer

 • Service
 • Toezicht

Beleidsontwikkeling

 • Koers
 • Krachtig Noordoostpolder
 • Strategische projecten & programma's