Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Oudeweg Marknesse

Waar

Oudeweg Marknesse, tussen de Hoge Sluiswal en de Expansie

Wanneer

Planning:

  • Ontwerp en voorbereiding januari - juni 2022
  • Uitvoering vanaf september 2022 tot begin 2023

Hinder

Tijdens de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en straatverharding zal de straat beperkt bereikbaar zijn. Voor uitvoering zal de aannemer inzichtelijk maken welke hinder te verwachten is. Bewoners worden hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden

Wat willen we bereiken?

  • Het vernieuwen en verbeteren van het huidige rioolstelsel in de straat.
  • Klimaatbestendig maken die zodat we de leefbaarheid verbeteren (vergroening)
  • De straatverharding vernieuwen en verstevigen zodat het vracht- en landbouwverkeer hier goed gebruik van kunnen maken. Daarmee kunnen de Breestraat, Groene Zoom en Oosteinde ontlast worden van dit verkeer.

Wat gaan we doen?

De nutsbedrijven gaan (daar waar nodig) de kabels en leidingen aanpassen of vernieuwen. De bestaande verharding verwijderden. Het bestaande (gemengd) riool vervangen door een gescheiden riool (apart vuilwater en hemelwaterriool). Asfaltverharding aanbrengen en de kruisingsvlakken verhoogd aanleggen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij:

Klaas van der Meer
k.vandermeer@noordoostpolder.nl
0527 63 35 38

Plattegrond Oudeweg Marknesse

Vlog Oudeweg Marknesse

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.