Participatieraad

De participatieraad kijkt naar de effecten van het zorg- en participatiebeleid in de gemeente. Als de ondersteuning en zorg beter kan, dan zorgt de raad voor een goed advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Denkt u mee?

Daarnaast hoort de participatieraad graag uw vragen of signalen over de ondersteuning en zorg in onze gemeente. De participatieraad gaat graag met u in gesprek.

participatieraad@noordoostpolder.nl

Over de participatieraad

In de raad zitten momenteel acht betrokken inwoners, die onafhankelijk en op persoonlijke titel kijken naar de plannen van de gemeente. Door werkbezoeken en overleggen met hun achterban oriënteert de raad zich op wat er leeft in Noordoostpolder.

Uw Reactie
Uw Reactie