Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Podcast over commissievergaderingen

Meer horen over wat er zich in de gemeente afspeelt? Dat kan via de podcast over commissievergaderingen.

Commissievergaderingen

Commissievergaderingen zijn bijeenkomsten waarin raadsleden samenkomen om informatie te verzamelen over specifieke onderwerpen. Tijdens deze vergaderingen stellen raadsleden vragen aan deskundigen, ambtenaren of andere betrokkenen. Commissievergaderingen zijn belangrijk voor de raadsleden om informatie te verzamelen. Zo kunnen de raadsleden een standpunt vormen voordat het besluit wordt genomen in de raadsvergadering.

Burgemeester Roger de Groot bespreekt de agenda's en praat met beleidsmedewerkers die het voorstel hebben gemaakt. Ze leggen uit waar het over gaat, vertellen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en waarom het een belangrijke beslissing is.

Commissievergaderingen van 26 en 27 juni 2023

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken

 • Jaarstukken 2022
 • Tweede kwartaalbegrotingswijziging 2023
 • Perspectiefnota 2024-2027
 • Aanpassing Voorzien in Vastgoed 2023
 • VO-Campus positie Voortgezet Speciaal Onderwijs

Commissie Woonomgeving

 • Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse MITC'
 • Aankoop perceel en opstallen inclusief inventaris Graaf Florislaan 24 te Creil

Luister de podcast

Eerdere podcasts over commissievergaderingen

Commissie Woonomgeving

 • Monitor Brede Welvaart (samen met commissie Samenlevingszaken)
 • Voortgangsnotitie RES (regionale energiestrategie)
 • Evaluatie huisvesting Arbeidsmigranten

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken

 • Zienswijze gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst, IJsselmeergroep, Concern voor Werk).
 • Nota geldleningen en gewaarborgde geldleningen 2023
 • Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028

Commissie Samenlevingszaken

 • Agendaverzoek stand van zaken inburgering
 • Verordening leerlingenvervoer

Luister de podcast

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken

 • Nieuwbouw brandweerkazernes

Commissie Woonomgeving

 • (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Oosterringweg 39 te Luttelgeest
 • (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Orchideeën Hoeve
 • Afwegingskader intensieve veehouderij
 • Presentatie stedenbouwkundig plan Rietstraat en Zeebiesstraat

Commissie Samenlevingszaken

 • Startnotitie onderzoek naar armoedeval

Luister de podcast

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken

 • Procesvoorstel Lelylijn
 • Voorzien in Vastgoed
 • Startnotitie Cultuurhuisvesting

Commissie Woonomgeving

 • Verplicht organiseren van een participatietraject bij buitenplanse omgevingsactiviteiten
 • Rijksbijdrage klimaat- en energiebeleid
 • Bestemmingsplan Emmeloord Dokter Jansenpark
 • Keuzenota aanlichting poldertoren

Commissie Samenlevingszaken

 • Startnotitie Coffeeshop
 • Werkcoach in de wijk

Luister de podcast