Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Procesbegeleider omgeving

Met de komst van de Omgevingswet wordt de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving één integraal traject. Het gaat over de samenhang tussen wonen, werken, groen, mobiliteit, veiligheid, gezondheid en openbare ruimte. Wij bereiden ons daar al een tijd op voor. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen. Ruimte aan de gemeente om maatwerk te leveren. En ruimte voor een goede belangenafweging waarbij ook het betrekken van de omgeving belangrijk is.

Het Klant Contact Centrum (KCC) is op zoek naar een Procesbegeleider Omgeving.

Medewerker gemeente voor windmolens

Uren per week

32 uur

IKB

17,05 %

Salarisniveau

max. € 4.671,-

Contract

tijdelijk, met uitzicht op vast

Procesbegeleider omgeving

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Dit vind je leuk om te doen

In deze nieuwe en veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van initiatiefnemers (particulier, bedrijf, organisatie) in het verkennen en begeleiden van hun idee of plan. Ieder initiatief dat afwijkt van bestaand beleid en complex is, krijgt een eigen procesbegeleider omgeving toegewezen. Je bent aanspreekpunt voor het bestuur en de initiatiefnemer en daarmee voor hen het gezicht van de gemeente naar buiten. Je fungeert als intermediair tussen initiatiefnemer en adviseurs/ vakinhoudelijke experts (in- en extern). Je krijgt daarbij ook te maken met initiatieven met soms tegenstrijdige belangen. Een integrale belangenafweging is nodig en het denken in kansen en mogelijkheden. De procesbegeleider omgeving heeft te maken met vrijwel alle inhoudelijke thema’s die binnen de gemeente spelen. Je werkt cluster-overstijgend in de hele organisatie. Je brengt daarnaast het belang van een goed participatietraject onder de aandacht bij de initiatiefnemer.

Voor de invoering van de Omgevingswet hanteren wij onze leidende principes: belangenafweging, dynamisch, maatwerk en vertrouwen. Deze principes geven daarmee ook richting aan ons handelen en denken als het gaat om het in behandeling nemen van initiatieven. Via deze principes werken we van een ‘Nee tenzij’ naar een ‘Ja mits’ houding.

Onder de Omgevingswet staan integraal werken, participatie en een korte doorlooptijd van de vergunningprocedure centraal. Als procesbegeleider stuur je op het, door de initiatiefnemer op te pakken, betrekken van de omgeving bij initiatieven. Om een vergunningaanvraag binnen de standaardprocedure van 8 weken af te handelen, is goed vooroverleg van belang.

Dit gebeurt onder andere aan de intaketafel waar initiatieven worden besproken. Omdat jij veel kennis hebt van het initiatief deel jij de informatie over het initiatief met de andere deelnemers aan de intaketafel (waar op wenselijk- en haalbaarheid wordt getoetst) en vindt er een zorgvuldige behandeling van het initiatief plaats. Zo nodig volgt daarna nog een omgevingstafel waar het initiatief met de omgeving wordt besproken. Als procesbegeleider omgeving ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het integraal ambtelijk richtinggevend advies over het initiatief (eindadvies). Nadat het vooroverleg heeft plaatsgevonden blijf je betrokken bij het initiatief totdat deze is afgerond: dit betekent van vergunningenprocedure, zo nodig toezicht en handhaving tot aan evaluatie.

Sinds twee jaar zijn ook procesbegeleiders sociaal domein werkzaam vanuit het cluster KCC. Door kennis en ervaringen te delen kunnen procesbegeleiders vanuit de verschillende disciplines van elkaar leren.

Werken bij de gemeente is leuk!

Werken bij de gemeente is leuk!

Werken bij de lokale overheid is leuk, zeker bij de gemeente Noordoostpolder. Hier kun je je hart ophalen. Want je kunt werken voor een gemeente die volop in ontwikkeling is. Die nog dichter bij de samenleving wil staan en bewust verbinding zoekt met haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. En die jou daarvoor de ruimte geeft. Natuurlijk, rekening houden met de regels hoort daarbij, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft onder onze inwoners, samenwerkende partners en bedrijfsleven. Dit vraagt van jou de nodige vaardigheden. Goed kunnen samenwerken en een gezonde dosis creativiteit en lef zijn hiervan treffende voorbeelden. Vanzelfsprekend voel je je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijfsleven.

Dit breng je mee

Een procesbegeleider omgeving moet over een aantal relevante competenties beschikken. Daarnaast moet de procesbegeleider omgeving de inhoudelijke essenties van het initiatief (voldoende) begrijpen om effectief met alle betrokkenen te kunnen communiceren.

De volgende kwaliteiten worden van de procesbegeleider omgeving gevraagd:

 • Je kunt goed luisteren en je inleven in de belangen en standpunten van anderen
 • Je bekijkt plannen met een open blik, denkt in kansen en bent daarbij creatief in het overbruggen van tegengestelde belangen. Je werkt planmatig en hebt een praktische inslag
 • Je bent doortastend, communicatief sterk en schriftelijk goed onderlegd
 • Je kent de vakgebieden binnen de fysieke en sociale leefomgeving
 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw, rechten of bouwkunde.
Dit bieden we jou

Een salaris passend bij de kennis en ervaring die je meebrengt, maximaal € 4.671,- (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime dienstverband

 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gemeenten, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% vrij te besteden aan extra inkomen, verlof of studie
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk
 • De mogelijkheid om incidenteel en in overleg, thuis te werken. Hiervoor ontvang je een thuiswerkvergoeding
 • Een laptop en mobiele telefoon worden door de gemeente in bruikleen verstrekt
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, deze kan na 1 jaar omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Ruimte voor groei en ontwikkeling.
Dit is het team

In het Klant Contact Centrum (KCC) wordt de dienstverlening voelbaar. Inwoners en bedrijven hebben via de balie, telefoon, e-mail of social media dagelijks contact met onze medewerkers van het team Receptie & Telefonie, team Burgerzaken, team Woonomgeving, het Webteam, team Sociaal loket en de procesbegeleiders. Het zijn belangrijke ingangen voor onze brede dienstverlening. Dat betekent dat bereikbaarheid en kennis van onze processen belangrijk zijn om goed te kunnen helpen. Ruim 40 medewerkers geven hier invulling aan binnen de verschillende vakgebieden.

Je werkt cluster-overstijgend en integraal vanuit het cluster KCC met andere clusters samen.

Solliciteren naar deze baan

Wil je meer weten over deze functie?

Daniëlle Schipper, teamleider Klant Contact Centrum, kan je alles vertellen over deze functie. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 13 32 68 78.

Heb je vragen over de procedure, dan kun je contact opnemen met Ina Koekoek, adviseur HR, op telefoonnummer 06 48 13 46 51.

Enthousiast geworden?

Stuur dan je CV en motivatie (bij voorkeur in pdf) via de button "solliciteren".

 • Voor deze functie vragen wij een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Zolang de vacature online staat is deze beschikbaar.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

HR medewerker Sanne

Vragen? Neem contact op met

Sanne Lageveen

Assistent Recruiter

☎ telefoonnummer

06 18 10 57 84

✉ email

s.lageveen@noordoostpolder.nl