Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Op 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de het waterschap. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen. In gemeente Noordoostpolder kunnen de inwoners hun stem uitbrengen bij 24 stembureaus en 2 mobiele stembureaus verdeeld over de gemeente.

Stempas

U ontvangt uiterlijk 1 maart per post uw stempas. Neem uw stempas én uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Een identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Is de datum op uw identiteitsbewijs 15-3-2018 of van daarvoor dan kunt u deze niet gebruiken om te stemmen.

Op wie moet ik stemmen?

Uiterlijk 10 maart ontvangt ieder huishouden een kandidatenlijst. Op de website van waterschap Zuiderzeeland en binnenkort op die van provincie Flevoland vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezingen. Op de websites van de partijen leest u hun plannen.

Kunt u zelf niet naar het stembureau?

Bent u bijvoorbeeld ziek of op vakantie? Dan kan iemand anders voor u stemmen. Dat kan op 2 manieren:

  • Via een onderhandse volmacht: Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie* van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. Zorg dat de kopie of foto goed leesbaar is.
  • Via een schriftelijke volmacht: Binnenkort vindt u hiervoor op deze pagina een formulier waarmee u met behulp van DigiD de volmacht kunt geven. Ook kunt u dit regelen bij de balie van het gemeentehuis. Graag hiervoor een afspraak maken. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente.

* Maakt u een kopie van uw ID-bewijs, dan adviseren wij u het volgende op de kopie te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop u de kopie afgeeft.

Verder streept u uw burgerservicenummer door in het document, maar ook in de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs. Geen andere informatie of uw pasfoto doorstrepen of op schrijven.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?

Hiervoor kunt u een kiezerspas aanvragen. Dat kan binnenkort op deze website, uiterlijk vrijdag 10 maart. Of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Graag hiervoor een afspraak maken. U kunt met deze kiezerspas stemmen in alle stembureaus binnen de provincie Flevoland.

Stempas beschadigd of kwijt?

Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan binnenkort via deze website, uiterlijk 10 maart. Of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Graag hiervoor een afspraak maken.

Toegankelijkheid stembureau

Achterop de kandidatenlijst kunt u zien welke stembureaus toegankelijk zijn. Heeft u hulp nodig om naar het stembureau te gaan of in het stembureau te komen? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen. Dan proberen we samen een oplossing te vinden. Via telefoonnummer 06-22 63 69 25 of e-mail bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.

Stembureaus

De volgende stembureaus zijn van 7.30 tot 21.00 uur geopend:

Gemeentehuis NOP

Harmen Visserplein 1

Emmeloord

Gymzaal De Zeevaarder

Skagerrak 3

Emmeloord

Gymzaal De Erven Oost

Espelerlaan 71

Emmeloord

Sporthal Bosbadhal *

Boslaan 28

Emmeloord

MFC Nieuw Jeruzalemkerk

Cornelis Dirkszplein 10

Emmeloord

Buurthuis Revelsant

Pallasstraat 65A

Emmeloord

Mannencentrum

Nijenbeek 4a

Emmeloord

Buurthuis Espelervaart

Atlantischestraat 18

Emmeloord

Buurthuis de Brulboei

Markenstraat 1

Emmeloord

Unit De Erven

Tegenover Veluwelaan 27

Emmeloord

Buurthuis de Erven

Amstelland 2

Emmeloord

Modelwoning Emmelhage

Niels Borhage 5

Emmeloord

Bosfluiter 

Amazonestraat 46

Luttelgeest

PKN Kerk 

Sluis 1

Marknesse

Sporthal De Triangel

Maanhuizenlaan 10

Marknesse

Dorpshuis 't Klokhuis

Noordermeent 4

Kraggenburg

Sporthal Evert van Benthem

E.P. Seidelstraat 2

Ens

't Roefje

G.J. Gillotstraat 29

Ens

Museum Nagele

Ring 23

Nagele

RK Parochiezaal

Vossenburcht 17

Tollebeek

M.F.C. 't Mozaïek

Westerrand 42

Espel

De Ontmoetingskerk

Galamalaan 35

Creil

Gymlokaal De Kwartslag

Venelaan 3

Rutten

Gymlokaal Bant

Noordakker 1

Bant

Verder zijn er twee mobiele stembureaus die de verzorgingshuizen en MBO-scholen binnen de gemeente bezoeken. Binnenkort volgen hier de locaties en tijden.

* dit stembureau is ingericht volgens de destijds geldende coronamaatregelen  

Aanwezig zijn bij het stellen van de stemmen?

U heeft als inwoner het recht om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen om te zien of alles volgens de procedures gebeurt. We vinden het prettig als u van tevoren contact opneemt met Bureau Verkiezingen als u van dit recht gebruik wilt maken. We horen graag bij welk stembureau u aanwezig wilt zijn. In verband met de beperkte ruimte kunnen we samen voorkomen dat het op bepaalde locaties erg vol wordt terwijl op andere locaties niemand aanwezig is. Telefoonnummer: 06-22 63 69 25.

Zittingen van het centraal stembureau

Het centraal stembureau kent de volgende zittingen:

31 januari 16.00 uur
Niet-openbare zitting waar de ingeleverde kandidatenlijsten worden onderzocht. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt.

3 februari 17.00 uur
Openbare zitting waar het centraal stembureau de kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten vaststelt. De definitieve kandidatenlijsten worden uiterlijk 13 februari bekendgemaakt.
Provinciale Statenverkiezingen: Stadhuis Lelystad
Waterschapsverkiezingen:  Waterschapskantoor Lelystad

23 maart
Openbare zitting van het centraal stembureau waar de uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld.
Provinciale Statenverkiezingen: Stadhuis Lelystad (tijd volgt)
Waterschapsverkiezingen: 10.00 uur Waterschapskantoor Lelystad

Zitting gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau heeft een openbare zitting op donderdag 16 maart 2023 om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze zitting worden alle processenverbaal beoordeeld en bepaald of er hertellingen op stembureauniveau moeten plaatsvinden. Eventuele fouten worden hersteld en de totaal uitslag op gemeenteniveau wordt vastgesteld. Na het vaststellen worden de processenverbaal gepubliceerd op deze website.

Informatie voor politieke partijen

Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam).

De kiesgerechtigde ontvangt hiervoor een formulier van de betreffende partij en vult deze in op het gemeentehuis. Tevens toont de kiesgerechtigde zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf (maandag 30 januari). We vragen u om hiervoor een afspraak te maken.

Verkiezingsborden

Als uw partij meedoet aan de verkiezingen dan kunt u bij gemeente Noordoostpolder een poster aanleveren voor op de verkiezingsborden. De poster moet in een A-formaat (staand) worden aangeleverd. Het bestandsformaat kan drukwerkformaat, .eps, Ai of PDF zijn. U kunt deze tot uiterlijk 4 februari sturen naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.

Daarnaast kan de partij een vergunning aanvragen voor het zelf plaatsen van driehoeksborden. Per partij kunnen er maximaal 15 borden worden aangevraagd. De aanvraag kan via de website worden gedaan.

Vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van bovenstaande informatie? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen. Via telefoonnummer06-22 63 69 25 of e-mail bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.