Register kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Dan is het nodig dat u dit meldt. Dit doet u ook als er iets verandert. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid. Wilt u een gastouderopvang starten, dan is aansluiting bij een gastouderbureau nodig.

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar de gemeente.

Na uw aanvraag

De GGD Flevoland controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het LRKP. Vervolgens gaat een GGD-inspecteur jaarlijks na of uw kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Voldoet u niet aan deze eisen, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Wij baseren ons daarbij op:

Zie ook: Brochure Kwaliteit, toezicht en handhaving in de kinderopvang