Register kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Dan is het nodig dat u dit meldt. Dit doet u ook als er iets verandert. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid. Wilt u een gastouderopvang starten, dan is aansluiting bij een gastouderbureau nodig.

Het volledig ingevulde aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen stuurt u naar info@noordoostpolder.nl

Na uw aanvraag

De GGD Flevoland controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het LRKP. Vervolgens gaat een GGD-inspecteur jaarlijks na of uw kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Voldoet u niet aan deze eisen, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Wij baseren ons daarbij op:

 

Uw Reactie
Uw Reactie