Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

René van Amersfoort (PvdA)

Wethouder

René van Amersfoort PvdA

Functie en verantwoordelijkheden

De wethouders maken deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder heeft zijn of haar eigen portefeuille en komt op voor de belangen op zijn of haar taakgebied. Zij hebben hierover overleg met bestuurders en ambtenaren van het Rijk en de provincie en voeren gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

René van Amersfoort is lid van PVDA

Portefeuille en beleidsonderwerpen

  • Sport en bewegen
  • Energie, duurzaamheid, milieu en afval
  • Mobiliteit en infrastructuur
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte
  • Armoedebeleid
  • Inburgering en minderhedenbeleid
  • Project Bosbad
  • Dorpen: Nagele, Ens, Tollebeek

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

Lid van aandeelhouderscommissie HVC (onbezoldigd)

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

geen