Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfspand direct of indirect aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee onderhoudt de gemeente de riolering in de Noordoostpolder. U krijgt hiervoor jaarlijks een aanslag. Op de aanslag staan ook de andere gemeentebelastingen die u moet betalen.

Woningen

€ 174,00

Bedrijfspanden

Voor bedrijfspanden bepaalt het waterverbruik van een pand de hoogte van de rioolheffing.

Kosten rioolheffing voor bedrijfspanden
Inhoud Kosten
0 m³ tot en met 200 m³  € 174,00
201 m³ tot en met 500 m³ € 179,76
01 m³ tot en met 2000 m³ € 356,88
2001 m³ tot en met 3500 m³ € 531,00
3501 m³ tot en met 5000 m³ € 710,88
5001 m³ en meer € 888,60

Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten van het onderhoud van het riool en de inzameling en afvoer van afvalwater en van regen, sneeuw en hagel (hemelwater).

Uw Reactie
Uw Reactie