Samen werken aan kansen voor jongeren

logo's van samenwerkende partijen
28 jul 2017
Er komen extra investeringen voor intensieve begeleiding van jongeren die een uitkering hebben of aanvragen.

Samen met ROC Friese Poort, AOC Groenhorst en de WerkCorporatie heeft de gemeente Noordoostpolder afspraken gemaakt over een aanpak om deze kwetsbare jongeren te begeleiden. Meer intensieve begeleiding moet er voor zorgen dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en een stabiele toekomst op te bouwen. Hiervoor wordt extra geld en formatie in het vooruitzicht gesteld. De gemeenteraad neemt hierover in het najaar een besluit.

Sluitende aanpak

Jongeren die met begeleiding een diploma halen, slagen er vaak niet in om zonder begeleiding een baan te vinden of te houden. Door de samenwerking krijgen deze jongeren ook na hun schooltijd de begeleiding die zij nodig hebben. Daarmee hopen de partijen dat meer jongeren werk vinden en houden, en dat ze geen beroep moeten doen op een uitkering.

Samenwerking

Het gaat voorlopig om samenwerking tussen de lokale partijen, voor de jongeren van het MBO. In een later stadium worden ook andere ROC’s uit de regio en het voortgezet onderwijs er bij betrokken.