Snoeiafval en grond gratis naar milieustraat

Tuinafval naar de milieustraat brengen
7 sep 2017

Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van Noordoostpolder hun snoeiafval en grond uit de tuin voortaan gratis naar de milieustraat brengen. De gemeente heeft hiertoe besloten na onderzoek. Daarmee komt Noordoostpolder tegemoet aan de wens van veel inwoners.

Voor de zomer heeft de gemeente een burgerpeiling over afval gehouden. Daaruit kwam veelvuldig de wens naar voren om het brengen van meer afvalsoorten gratis te maken. De twee afvalstromen snoeiafval en grond worden veel gebracht op de milieustraat. Daarvan zijn de verwerkingskosten laag. De gemeente hoopt dat inwoners meer grond en snoeiafval naar de milieustraat brengen. Dan belandt het niet bij het restafval. Dat spaart kosten en is beter voor het milieu.