Sporten in Noordoostpolder

Spelregels voor de sport vanaf 14 oktober 22.00 uur

De aanscherping van de coronamaatregelen heeft ook invloed op de sport. Noordoostpolder hanteert de richtlijnen van het RIVM, de noodverordening, het sportprotocol Verantwoord sporten. Hieronder lees je een aantal belangrijke maatregelen voor de sport:

 • De sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten. De toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Alleen in zwemgelegenheden mogen de kleedkamers open blijven;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van culturele uiting;
 • Voor alle sportactiviteiten geldt dat er geen toeschouwers aanwezig mogen zijn;
 • Het dringende advies is dat iedereen van 13 jaar en ouder een (niet-medisch) mondkapje draagt bij het binnen gaan van de sporthallen en gymzalen (publieke ruimtes). Tijdens het sporten mag het mondkapje af.

Groepsgrootte en aantallen

Tot en met 17 jaar mag getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte en onderlinge afstand.

Binnensportlocaties:

 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat je binnen mag trainen in groepen van maximaal vier personen met inachtneming van de 1,5 meter en de overige hygiënemaatregelen;
 • Er mogen wel meerdere groepen trainen in dezelfde ruimte tot een maximum aantal van 30 personen. Daarbij moet wel voldaan worden aan:
 1. de groepen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 2. er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepen;
 3. zij niet mengen;
 4. Bij wisseling van groepen moet het gebruikte materiaal gedesïnfecteerd worden (bijvoorbeeld bij circuittraining).

Buitensportlocaties (sportveld en openbare ruimte):

 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor sporten dat je buiten mag trainen in groepen van maximaal 4 personen met inachtneming van de 1,5 meter afstand en inachtneming van de hygiënemaatregelen;
 • De groepen mogen verspreid over het sportveld. Hierbij geldt geen maximum aantal, maar is de grootte van de locatie bepalend. Er geldt wel, dat:
 1. de groepen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 2. er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepen;
 3. zij niet mengen;
 4. Bij wisseling van groepen moet het gebruikte materiaal gedesïnfecteerd worden (bijvoorbeeld bij circuittraining).
 • De trainer/begeleider telt niet mee bij de groepen van 4 personen;
 • De trainer/begeleider telt binnen wel mee bij het maximale aantal van 30 personen.

In het sportprotocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF worden de richtlijnen verder uitgewerkt.

Heb je vragen of wil je advies?

Hiervoor kun je contact opnemen met Celine Binnenmars door een mail te sturen naar c.binnenmars@noordoostpolder.nl

Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) € 10 miljoen om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. 

Meer informatie over het kortlopend krediet is te vinden op de website van SWS.

Heb je ondersteuning nodig bij het maken van trainingen? De beweegcoaches van Carrefour denken graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met: Friso Bakker via friso.bakker@carrefour.nu of 06-83524444

Op de website van de Rijksoverheid en het NOC*NSF worden veel gestelde vragen beantwoord.

Staat je vraag hier niet tussen? Dan kun je contact opnemen met Celine Binnenmars: c.binnenmars@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie