Sporten in Noordoostpolder

Sinds maandag 11 mei mag er volgens de richtlijnen van het RIVM in de buitenlucht gesport worden.

De spelregels voor sporten en bewegen in het kort

  • Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding en is enkel in de buitenlucht toegestaan.  Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook sporten zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Voor volwassenen, boven de 18 jaar, geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding.
  • Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. Ook de kleedkamers en kantines bij sportverenigingen en sporthallen blijven dicht.

Sport en bewegen mag zowel op een beheerd sportpark als in de openbare ruimte. Bij georganiseerd sporten geldt een maximum van 30 personen tot 1 juni. In de groep moet iedereen zich aan de 1,5 meter afstand houden.

Binnensport mag nog niet

Binnen sporten is nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen vrijkomen, binnen vormen deze een risico voor de verspreiding van het virus. Daarom mag voorlopig alleen in de buitenlucht gesport worden. Ook 1-op-1 consulten waarbij wordt gesport of bewogen wordt, mogen niet binnen plaatsvinden.

Moet ik een format indienen bij de gemeente voordat ik kan starten met mijn activiteit?

Anders dan bij de versoepeling voor de jeugd hoeven wij bij 18+ geen format te ontvangen. Wij vertrouwen er op dat je met behulp van het landelijk sportprotocol en eventueel sport specifiek sportprotocol een gedegen plan kunt opstellen en uitwerken.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de sportactiviteiten ligt volledig bij de sportaanbieder, de vereniging of organisatie. De gemeente ziet erop toe dat het protocol en de noodverordening wordt nageleefd.

Noordoostpolder hanteert de richtlijnen van het RIVM, de noodverordening en het sportprotocol van het NOC*NSF. Op de website van de Rijksoverheid en het NOC*NSF worden veel gestelde vragen beantwoord.

Steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid:

Regeling amateursportverenigingen met een eigen accommodatie
Sportverenigingen die de accommodatie niet huren, maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de Rijksbrede regeling (bijv. Noodloket). Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. In totaal is voor deze regeling € 20 miljoen beschikbaar en komen circa 7.500 verenigingen in aanmerking voor deze regeling.

Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellings-kapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de corona maatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

De genoemde regelingen worden op dit moment uitgewerkt. De website wordt geüpdatet als er meer informatie bekend is.

Heb je ondersteuning nodig bij het maken van trainingen op 1,5 meter afstand, roosters of speelschema’s? De beweegcoaches van Carrefour denken graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met: Friso Bakker via friso.bakker@carrefour.nu of 06-83524444

Op de website van de Rijksoverheid en het NOC*NSF worden veel gestelde vragen beantwoord.

Staat je vraag hier niet tussen? Dan kun je contact opnemen met Celine Binnenmars: c.binnenmars@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie