Sporten in Noordoostpolder

Tijdens de persconferentie van 24 juni zijn versoepelingen op het gebied van sport aangekondigd. Dat is goed nieuws!

In het kort de spelregels voor het sporten. Een uitgebreidere toelichting volgt daarna.  

  • Noordoostpolder hanteert de richtlijnen van het RIVM, de noodverordening en het sportprotocol van het NOC*NSF en NL Actief.

  • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 19 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand van elkaar houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dit moment geldt dat er buiten maximaal 250 toeschouwers mogen zijn. Voor binnen is dat maximaal 100 personen.
  • Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM gevolgd worden. Degene die sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en zorgt ervoor dat deelnemers binnen de gestelde richtlijnen kunnen sporten.

Toelichting op de spelregels

Gemeentelijke binnensportaccommodaties

Vanaf maandag 17 augustus gaan de gemeentelijke binnensportaccommodaties weer open. Vanaf 6 juli start de zomervakantie. Het gereedmaken van de binnensportaccommodaties conform het protocol Verantwoord Sporten (zoals schoonmaak en ventilatie) kost tijd . Om deze twee redenen is er voor gekozen de gemeentelijke binnensportaccommodatie tussen 1 juli en 17 augustus niet meer te verhuren. Wil je een accommodatie huren na de zomervakantie? Neem dan contact op met: accommodatieverhuur@noordoostpolder.nl

Binnensportaccommodaties: fitnesscentra, sportscholen niet-gemeentelijke sportaccommodaties

Per 1 juli mag de binnensport weer opgestart worden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn te lezen in de het sportprotocol Verantwoord Sporten en het protocol van NL Actief.

Moet ik een format indienen bij de gemeente voordat ik kan starten met mijn activiteit?

Je hoeft geen protocol bij de gemeente in te dienen voor de start van sport- en beweegaanbod. Er is een landelijk sportprotocol opgesteld. Wij gaan ervan uit dat de sportaanbieder het sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’ opvolgt. Degene die sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en zorgt ervoor dat deelnemers binnen de gestelde richtlijnen kunnen sporten. De gemeente ziet erop toe dat het protocol en de noodverordening wordt nageleefd.

Heb je vragen of wil je  advies? Hiervoor kun je contact opnemen met Celine Binnenmars door een mail te sturen naar c.binnenmars@noordoostpolder.nl

Openstelling kantines

Per 1 juli mogen de horecavoorzieningen van de sportvereniging weer open. Daarnaast zijn er ook sporten die in horecagelegenheden plaatsvinden. In het protocol Verantwoord Sporten lees je onder welke voorwaarden de kantines en overige horecagelegenheden weer opengesteld mogen worden. Daarnaast heeft de NOC*NSF een checklist gemaakt.

Openstelling kleedruimtes

Kinderen t/m 18 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 meter afstand te houden en kunnen zonder beperkingen gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen en kleedruimtes. Ben je ouder dan 18 jaar? Dan moet je wel 1,5 meter afstand houden.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties

Amateursportverenigingen die een omzetverlies hebben van ten minste 20% als gevolg van coronamaatregelen kunnen wellicht in aanmerking komen voor de tegemoetkoming amateursportorganisaties. Het Rijk stelt hier 19,5 miljoen voor beschikbaar. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). Bij deze doorlopende lasten mogen geen huurlasten zitten.
Daarnaast kun je geen gebruik maken van de regeling als je reeds al een tegemoetkoming van doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.

Alle informatie over deze tegemoetkoming en welke voorwaarden er gelden is te vinden via de volgende link: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19
Van 1 september tot en met 4 oktober 2020 kun je een aanvraag indienen. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag, wordt door middel van loting bepaald welke aanvragen voor een tegemoetkoming worden gehonoreerd.

Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellings-kapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de corona maatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

De genoemde regelingen worden op dit moment uitgewerkt. De website wordt geüpdatet als er meer informatie bekend is.

Heb je ondersteuning nodig bij het maken van trainingen? De beweegcoaches van Carrefour denken graag met je mee. Je kunt hiervoor contact opnemen met: Friso Bakker via friso.bakker@carrefour.nu of 06-83524444

Op de website van de Rijksoverheid en het NOC*NSF worden veel gestelde vragen beantwoord.

Staat je vraag hier niet tussen? Dan kun je contact opnemen met Celine Binnenmars: c.binnenmars@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie