Start bouwrijpmaken kavels Marknesse

Foto bouwrijpmaken bouwkavels Marknesse
31 jan 2017

Marknesse wacht al jaren op woningbouw mogelijkheden.

De voorbereidingen zijn nu achter de rug. Het bestemmingsplan is aangepast. Aannemersbedrijf  Knipscheer is inmiddels gestart met het bouwrijp maken van de  kavels voor de bouw van 39 woningen.

Eerst worden de sloten gegraven en de rioleringen aangelegd. Daarna wordt een zandlaag aangebracht als fundering voor de wegverharding. De waterpartijen volgen later. Na de aanleg van de nutsvoorzieningen worden de bouwstraten aangelegd. Als het werk volgens planning verloopt, is het gebied eind juli bouwrijp. Rond de zomer kan de bouw van de woningen starten.

De bestaande straten mogen niet gebruikt worden door het bouwverkeer. Het bouwverkeer gaat door de Feike Bruinsmalaan die hiervoor wordt verlengd. Wel moeten de riolering en de bestrating aangesloten worden op de bestaande wijk. Hiervoor worden de doodlopende straatjes Oeverkruid, Gentiaan en Rietpluim gedeeltelijk opgebroken. Zodra de bouwstraten klaar zijn, wordt er een fysieke scheiding gemaakt tussen de bestaande woonwijk en de uitbreiding. Hierdoor zal het bouwverkeer geen overlast meer geven. Omwonenden kunnen de komende tijd wel enige overlast ondervinden van de bouwactiviteiten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemersbedrijf  Knipscheer.
Maar u kunt ook bellen of mailen met de heer Verhage van de gemeente. Telefoon (06) 48 13 46 60, e-mail j.verhage@noordoostpolder.nl