Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Starterslening verhoogd met 1 miljoen euro

08 mei 2024
Nieuws

Het beschikbare budget voor de starterslening moet worden verhoogd met 1 miljoen euro, dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor.   

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een huis en het bedrag dat een starter bij de bank kan lenen tot een bepaald maximum. Het is een extra lening met een rente van 0% voor een bepaalde tijd. Koopstarters krijgen hiermee een steuntje in de rug bij het kopen van hun eerste woning. De starterslening is populair en wordt al veel gebruikt. Het huidige beschikbare budget is daarom zo goed als op. Wethouder Toon van Steen: “Het aanvullen van de starterslening was een concrete ambitie uit het coalitieakkoord. Ik ben blij dat het voorstel nu bij de gemeenteraad ligt. Zo geven we starters in de Noordoostpolder meer ruimte om hun eerste woning te kopen.” De gemeenteraad neemt op 3 juni een beslissing over het extra budget voor de starterslening en de aanpassing van de voorwaarden. 

 Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de starterslening gelden een aantal voorwaarden.  

De aanvrager staat minimaal 3 jaar als inwoner van de gemeente Noordoostpolder ingeschreven. Of heeft in de afgelopen tien jaar minimaal vier jaar aan één stuk als inwoner van gemeente Noordoostpolder ingeschreven gestaan.  

Ook geldt er een maximale koopsom. Deze is vastgesteld op € 320.000. Dat is flink hoger dan de oude voorwaarden van € 220.000. Het nieuwe bedrag sluit daarmee beter aan op de huizenprijzen van nu. Drie jaar na het verstrekken van een de lening is er een hertoetsing. Afhankelijk van de situatie betaald de starter dan rente en aflossing voor de lening. Met het extra budget kunnen we ongeveer 29 nieuwe startersleningen verstrekken. 

 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

De Starterslening Noordoostpolder wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.svn.nlexterne-link-icoon). Na een positief besluit door de gemeenteraad wordt de starterslening met de nieuwe voorwaarden gepubliceerd op: 

 Starterslening Noordoostpolder bij SVN:
https://www.svn.nl/lening/Noordoostpolder/svn-starterslening/14926externe-link-icoon

 Gemeente Noordoostpolder: 
https://www.noordoostpolder.nl/leningen-en-subsidies-voor-woningenexterne-link-icoon