Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Stembureaulid of teller tijdens de verkiezingen

Donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementverkiezing. Wij zijn op zoek naar inwoners die willen helpen op het stembureau en bij het tellen tijdens deze verkiezingsdag. Wilt u ons helpen? Meld u dan aan!

Wij zijn op zoek naar

  • Stembureauleden voor de ochtend op 6 juni van 7.00 tot 14.00 uur.
  • Stembureauleden voor de middag op 6 juni van 14.00 tot 21.00 uur.
  • Tellers voor 6 juni vanaf 21.00 uur
  • Vliegende keeps op 6 juni: U vervangt tijdens de verkiezingsdag stembureauleden die kort afwezig zijn om bijvoorbeeld te eten en vanaf 21.00 uur helpt u met tellen.

Vergoeding

U krijgt van de gemeente een vergoeding voor het helpen tijdens de verkiezingen. De vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting. De vergoedingen zijn: 

stembureaulid€ 75,00
teller vanaf 21.00 uur€ 50,00
vliegende keep + avond tellen € 75,00
e-learning gehaald€ 25,00
standby/reserve€ 25,00

Aanmelden

Lijkt het u leuk om zitting te nemen op een stembureau? Of helpt u mee met het tellen? Meld u dan aan via ons ledenportal: Aanmelden stembureaulid of tellerexterne-link-icoon

Belangrijke informatie

  • De minimale leeftijd om zitting te nemen is 18 jaar. 
  • Half mei maken wij een planning, u hoort dan of en wanneer u bent geplaatst. U ontvangt dan ook een uitnodiging voor een e-learning.
  • Ook als u de afgelopen jaren al stembureaulid bent geweest, vragen wij u om u opnieuw aan te melden en de e-learning te volgen. 
  • Staat u op een kandidatenlijst van een van de deelnemende partijen, dan mag u niet op een stembureau zitting nemen. 
  • Bent u zittend lid van het Europees Parlement, dan mag u niet op een stembureau zitting nemen. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen via bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl of 06 82 20 50 04.