Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Studietoeslag

De studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor studenten en leerlingen, die door een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen naast de studie. Het is dan moeilijk om een bijbaan te hebben naast de studie of opleiding. Ook is de drempel om te lenen een stuk hoger dan voor studenten en leerlingen zonder arbeidshandicap, omdat de kans op een baan kleiner is. De studietoeslag is een extra steun in de rug en is niet bestemd voor bepaalde kosten. De studietoeslag is vrij besteedbaar.

Wat u moet weten

Om een vergoeding te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U vraagt de studietoeslag schriftelijk aan. Dit kan niet eerder dan twee maanden voor de start van een studiejaar. Het studiejaar van beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs start op 1 augustus. Het studiejaar van hoger onderwijs start op 1 september.

  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (hoofdstuk 4).

  • U kunt als direct gevolg van een medisch beperking niet tegelijkertijd studeren en werken.  De gemeente beoordeelt of dit zo is door middel van het laten uitvoeren van een medisch onderzoek. Soms kunnen we ook een beslissing nemen op basis van de al aanwezige medische informatie.

Let op!
Heeft u een uitkering op grond van de Wajong? Dan komt u niet in aanmerking voor de studietoeslag.

Hoogte toeslag

Het maandelijks bedrag verschilt per leeftijd. De normen wijzigen twee keer per jaar.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de gemeente of breng het naar het gemeentehuis.

Meesturen

  • Een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs)

  • Bewijs van het bankrekeningnummer. Een kopie van de voorkant van uw bankpas is voldoende

  • Bewijsstukken van uw eventuele inkomsten

  • Bewijsstuk dat u studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangt in het studiejaar waarvoor u aanvraagt

  • Bewijsstuk(ken) van uw medische situatie (als u die heeft).

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

Overgangsrecht

De studietoeslag is vanaf 1 april 2022 gewijzigd. Ontvangt u voor deze datum al de studietoeslag en zijn de nieuwe regels voordeliger voor u? Dan passen wij automatisch de hoogte van het bedrag aan. Deze aanpassing, inclusief een  nabetaling, voeren wij mei / juni 2022 door.