Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Studietoeslag

De studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor studenten en leerlingen, die door een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen naast de studie. Het is dan moeilijk om een bijbaan te hebben naast de studie of opleiding. Ook is de drempel om te lenen een stuk hoger dan voor studenten en leerlingen zonder arbeidshandicap, omdat de kans op een baan kleiner is. De studietoeslag is een extra steun in de rug en is niet bestemd voor bepaalde kosten. De studietoeslag is vrij besteedbaar.

Hoe vraagt u de studietoeslag aan?

U vraagt studietoeslag heel gemakkelijk online aan door op de bovenstaande button 'aanvragen met DigiD' te klikken. Een aanvraag kan maximaal twee maanden voor de start van een studiejaar worden ingediend. In het beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs start een studiejaar op 1 augustus. In het hoger onderwijs start een studiejaar op 1 september.

Kan of wilt u geen gebruik maken van een online formulier?

Dan kunt u het onderstaand PDF-formulier ook downloaden en na het invullen en ondertekenen naar ons sturen.

U kunt ook het aanvraagformulier met bijlagen e-mailen naar
teaminkomen@noordoostpolder.nl. Zorg ervoor dat de bestanden dan goed leesbaar zijn (niet te klein en niet te groot).

Heeft u een vraag over deze regeling? Misschien staat het antwoord onder ‘veel voorkomende vragen’.

Voorwaarden voor de studietoeslag

De voorwaarden zijn officieel in de beleidsregel studietoeslagexterne-link-icoon vastgelegd. De voorwaarden zijn:

  • U woont in de gemeente Noordoostpolder;
  • U heeft recht op studiefinanciering of op een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (hoofdstuk 4), en;
  • U heeft een medische beperking en kunt daardoor niet tegelijkertijd studeren en werken.

Veel voorkomende vragen

Officieel mogen wij er 8 weken over doen. Het is ook mogelijk om deze termijn te verlengen. Toch doen wij onze uiterste best om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen? Is er een medisch onderzoek nodig om te bepalen of u een medische beperking heeft? Ook dan duurt het langer voordat wij uw aanvraag kunnen afhandelen.

Het maandelijks bedrag verschilt per leeftijd. De gemeente Noordoostpolder hanteert de bedragen zoals ze worden genoemd in artikel 7a van het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021externe-link-icoon . De normen wijzigen twee keer per jaar. Wijzigt uw leeftijd of het minimumbedrag? Wij passen de hoogte van uw studietoeslag automatisch aan.

Nee, dat kan niet.

Nee, dag mag u niet. Als u verdient betekent het dat u geen recht heeft op studietoeslag. Het maakt niet uit hoeveel u verdient. Dit geldt ook voor een weekend- of vakantiebaan. Krijgt u een stagevergoeding? Dan houdt u wel recht op studietoeslag. Een deel van de stagevergoeding wordt vrijgelaten.

Misschien kunt u hulp krijgen van uw familie, vrienden, buren of kennissen. Heeft u dit niet of kunnen zij u niet helpen? Neem dan contact met het Sociaal Loketexterne-link-icoon op. Wij kunnen u advies geven over instanties die u wel kunnen helpen.

Dat kan zolang u aan de voorwaarden voldoet. Per studiejaar moet u dan een nieuwe aanvraag indienen.

Hiervoor is een medisch onderzoek nodig. Zo’n onderzoek vragen wij aan bij een onafhankelijke instantie. Soms kunnen wij ook een beslissing nemen op basis van informatie die al aanwezig is.

In de basis kennen wij de studietoeslag per studiejaar toe. In het beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs start een studiejaar op 1 augustus en eindigt het op 31 juli. In het hoger onderwijs start een studiejaar op 1 september en eindigt het op 31 augustus.