Subsidie

Subsidie aanvragen voor het jaar 2022? Stuur dan voor 1 oktober 2021 het onderstaand formulier in. Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit die in de loop van het jaar start? Zorg er dan voor dat het formulier 6 weken voor aanvang van de activiteit is ingediend.

Voorwaarden

  • Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle gevraagde documenten
  • Onderteken alle documenten
  • Houd rekening met een verantwoording achteraf

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voorde verstrekking van subsidies.
Op Officiële Bekendmakingen worden jaarlijks de subsidieplafonds vermeld.

Subsidiebeleid

De uitgangspunten van het subsidiebeleid vindt u in het subsidiebeleidsplan en verdere regels in de subsidieverordening.

Heeft u een idee voor een activiteit? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie?
Neemt u dan contact op met de gemeente, 0527 63 39 11.

 

Uw Reactie
Uw Reactie