Subsidie

Subsidie aanvragen voor het jaar 2020? Stuur dan voor 1 oktober 2019 het onderstaand formulier in. Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit die in de loop van het jaar start? Zorg er dan voor dat het formulier 6 weken voor aanvang van de activiteit is ingediend.

Voorwaarden

  • Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle gevraagde documenten
  • Onderteken alle documenten  
  • Houd rekening met een verantwoording achteraf

 

Subsidieplafonds 2020

In het document Subsidieplafonds 2020 vermelde subsidieplafonds zijn nog exclusief de in de begrotingsrichtlijnen opgenomen (en in de programmabegroting 2020-2023 op te nemen) inflatiecorrectie.

pdf Subsidieplafonds 2020 (PDF, 361.07 KB)

 

Subsidiebeleid

De uitgangspunten van het subsidiebeleid vindt u in het subsidiebeleidsplan en verdere regels in de subsidieverordening.

Heeft u een idee voor een activiteit? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie?
Neemt u dan contact op met de gemeente, 0527 63 39 11.

 

Uw Reactie
Uw Reactie