Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Subsidie voor activiteiten en evenementen

Er zijn verschillende subsidieregelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. In deze regelingen staan doelstellingen en activiteiten benoemd waar u subsidie voor kunt aanvragen.
Het is van belang dat u in uw aanvraag onderbouwt op welke manier uw activiteit past binnen de gekozen regeling. Hierop beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Lees de subsidieregeling dus goed door en vul daarna het aanvraagformulier in. Zorg er voor dat het formulier 6 weken voor aanvang van de activiteit is ingediend. Wij beoordelen alleen via deze weg ingediende aanvragen. .

Subsidie aanvragen voor het jaar 2024?

Zoek de passende regeling hieronder op. Per subsidieregeling vindt u meer informatie over de doelstellingen, voorwaarden en subsidiabele activiteiten. Deze regelingen vormen het kader waarbinnen uw aanvraag beoordeelt wordt. 

Subsidieregelingen

Overige informatie

Voorwaarden

  • Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle gevraagde documenten
  • Onderteken alle documenten
  • Houd rekening met een verantwoording achteraf
  • Subsidie kan alleen verstrekt worden aan organisaties die een Nederlands Rechtspersoon vormen. Houdt er rekening mee dat er in de aanvraag gevraagd wordt naar KvK-nummer, zakelijk rekeningnummer en oprichtingsakte/statuten.

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voorde verstrekking van subsidies.
Op Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon worden jaarlijks de subsidieplafonds vermeld.

Subsidiebeleid

Om subsidies mogelijk te maken, is een Algemeen Subsidiebeleid vastgesteld. In de subsidieverordening staan verdere regels uitgewerkt. Deze uitgangspunten gelden voor alle subsidieregelingen in gemeente Noordoostpolder.

Meer informatie

Heeft u een idee voor een activiteit? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Neemt u dan contact op met de gemeente 0527 63 39 11.