Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten

Heeft u een chronische ziekte of handicap en een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

De tegemoetkoming is maximaal € 250,00 per kalenderjaar. Het bedrag zal lager zijn als u ook aanspraak heeft op een tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV. U kunt voor de tegemoetkoming in aanmerking komen als u:

  • Weinig inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm), en
  • Chronisch ziek of gehandicapt bent en u daardoor meerkosten heeft.

Heeft u een uitkering op grond van de WAO, WIA, Wajong of WAZ? Dan kunt u pas een aanvraag indienen in de periode vanaf 1 augustus tot en met 31 december. U heeft waarschijnlijk ook aanspraak op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten vanuit het UWV die jaarlijks rond september wordt betaald. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten heeft invloed op de tegemoetkoming van de gemeente Noordoostpolder. Het jaar 2021 is een overgangsjaar. Dit houdt in dat wij in sommige gevallen nog één keer de oude regels toe kunnen passen. Ontving u in 2020 een tegemoetkoming CZG? Dan geldt de bovengenoemde aangepaste aanvraagperiode nog niet.

Let op!
In de gemeentelijke regelgeving zijn de precieze voorwaarden opgenomen. Ook is hierin opgenomen hoe de gemeente beoordeeld in welke situatie de tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten wordt toegekend. Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen. Vanaf 1 januari 2021 wijzigen de voorwaarden van deze tegemoetkoming. Komt u dan niet meer in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Als u in 2020 wel de tegemoetkoming ontving, beoordelen wij nog één keer uw aanvraag volgens de regels uit 2020.

Uw Reactie
Uw Reactie