Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten

Heeft u een chronische ziekte of handicap en een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u:

  • Weinig inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm), en
  • Chronisch ziek of gehandicapt bent.

Let op!
In de gemeentelijke regelgeving zijn de precieze voorwaarden opgenomen. Ook is hierin opgenomen hoe de gemeente beoordeeld in welke situatie de tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten wordt toegekend. Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

Uw Reactie
Uw Reactie