Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten

Heeft u een chronische ziekte of handicap en weinig inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten.

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u:

  • Weinig inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm), en
  • Chronisch zieke of gehandicapt bent.

Let op!
In de gemeentelijke regelgeving zijn de precieze voorwaarden opgenomen. Ook is hierin opgenomen hoe de gemeente beoordeeld in welke situatie de tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten wordt toegekend. Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

Uw Reactie
Uw Reactie