Tegemoetkoming TONK

Is uw (gezins)inkomen door de coronamaatregelen fors gedaald? Kunt u door die daling uw woonlasten niet of minder goed betalen? Biedt een andere voorziening u geen of onvoldoende steun? Misschien komt u dan in aanmerking voor een tegemoetkoming TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).

De tegemoetkoming TONK geldt voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Via de regeling TONK kunt u mogelijk een tegemoetkoming krijgen voor uw woonlasten. Wat zijn woonlasten? Woonlasten zijn:

  • de kosten van elektriciteit, gas en water;
  • de huurprijs inclusief servicekosten minus huurtoeslag;
  • de aflossing van de hypothecaire lening en de betaling van de hypotheekrente minus het belastingvoordeel (hypotheekrenteaftrek);
  • sta- en/of liggeld voor een woonwagen of woonboot.

Een maandelijkse tegemoetkoming TONK is pas mogelijk als de woonlasten hoger zijn dan € 620,00 per maand. Iedereen in Nederland moet vanuit het inkomen, ook al is dit het sociaal minimum, woonlasten betalen. Daar houden wij dus rekening mee. Als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm, dan berekenen wij of u vanuit het meerdere een deel van de woonlasten alsnog zelf kunt betalen. Dit heet draagkracht. Het bedrag dat dan overblijft is de tegemoetkoming TONK. Wel kent de tegemoetkoming TONK een maximumbedrag. De tegemoetkoming TONK is maximaal € 620,00 per maand.

Samenvattend:

  • u kunt geen tegemoetkoming TONK krijgen als uw woonlasten lager zijn dan € 620,00 per maand;
  • als u draagkracht heeft moet u deel van de woonlasten zelf betalen;
  • de maximale tegemoetkoming TONK (na aftrek van draagkracht) is € 620,00 per maand

Let op! Zou de tegemoetkoming TONK u wel helpen, maar niet voldoende?
Neem dan contact met ons op! Dan kijken wij samen naar uw situatie voor mogelijke maatwerk. In bijzondere situaties kan van het beleid worden afgeweken. Ook kunnen wij de signalen goed gebruiken om te bepalen of het beleid aangepast moet worden. U kunt contact opnemen met het sociaal loket. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0527 633 911 of via het e-mailadres sociaalloket@noordostpolder.nl

Ook als u denkt dat u helemaal geen recht heeft op de tegemoetkoming TONK vragen wij u om contact met ons op te nemen.  Samen kijken wij naar uw situatie.

Rekenvoorbeeld (fictieve situatie en bedragen)

- een alleenwonende alleenstaande persoon (ouder dan 21 jaar, jonger dan de AOW-leeftijd) met een koopwoning.

- Woonlasten € 1.330,00 per maand:

  • Hypotheekrente en aflossing € 1.150,00 per maand;
  • Gas, water en elektriciteit: € 180,00 per maand.

- Hypotheekrenteaftrek € 230,00 per maand;

- Inkomsten uit arbeid: € 1.500,00 per maand;

- Vergelijkbare bijstandsnorm (110%): € 1.100,00 per maand;

- Draagkracht (35% van € 1.500,00 - € 1.100,00) € 140,00 per maand.

Uitwerking
Hypotheekrente en aflossing

  € 1.150,00

Hypotheekrenteaftrek

- €    230,00

Subtotaal

  €    920,00

Gas, water en elektriciteit

+ €    180,00

Totaal

  € 1.100,00

Ondergrens TONK

- €    620,00

Uitkomst

  €    480,00

Draagkracht

- €    140,00

Uitkomst

  €    340,00

Maximering TONK   €    620,00
Laagste van de 2 bovenste bedragen

  €    340,00

   
Tegemoetkoming TONK

  €    340,00

Wilt u meer informatie?

Hoe de gemeente Noordoostpolder precies omgaat met de regeling TONK kunt u lezen in de ‘Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Noordoostpolder’. Onze beleidsregels voor de reguliere bijzondere bijstand zijn niet van toepassing op de regeling TONK.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het sociaal loket. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0527 633 911 of via het e-mailadres sociaalloket@noordostpolder.nl

pdf TONK aanvraagformulier (PDF, 254.21 KB)

Let op! Aanvragen kunt u uiterlijk tot en met 30 september 2021 indienen.

U kunt de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag naar ons sturen of bij ons inleveren.

Opsturen naar:
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Inleveren: 
Gemeentehuis (brievenbus naast de hoofdingang)
Harmen Visserplein 1 in Emmeloord.

Diende u een aanvraag in en heeft u daardoor nog vragen?
Bijvoorbeeld over de in te leveren gegevens? Stuur dan een e-mail met uw vragen naar: bijzonderebijstand@noordoostpolder.nl

 

Uw Reactie
Uw Reactie