undefined logo
undefined logo

Ter inzage

Bestemmingsplannen

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Wellerwaard – Landgoederen Welleroord en Wellerland’
Het plan is in te zien van 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse, fase 3’
Het plan is in te zien van 19 mei 2022 tot en met 29 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse (MITC)
Het plan is in te zien van 28 april 2022 tot en met 8 juni 2022

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Marknesse Zuid – fase 4’
Het plan is in te zien van 14 april 2022 tot en met 25 mei 2022

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitscriteria ‘Emmeloord, Emmelhage fase 3’
Het plan is in te zien van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022

Reacties, zienswijze en bezwaren

Een bestemmingsplan geeft aan wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Als er een bestemmingsplan in de maak is kunt u daar invloed op uitoefenen. U kunt op verschillende momenten reageren.

Wilt u reageren op een voorontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

In uw reactie (ook wel inspraakreactie genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘inspraakreactie bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het voorontwerp bestemmingsplan en
  • uw handtekening

Geeft u liever mondeling uw inspraakreactie? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact op met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0527) 63 39 11.

Wilt u een reactie geven op een ontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
Gemeenteraad van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

In uw reactie (officieel zienswijze genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘Zienswijze bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan en
  • uw handtekening

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0527) 63 39 11.

Wilt u beroep instellen tegen een (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Als u belanghebbende bent, kunt u tegen het besluit beroep aantekenen. U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroep sturen naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening sturen aan:
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Griffiegeld

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. Dat betaalt u ook als u een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. U krijgt het griffiegeld terug als u een zaak wint.

Meer bekendmakingen