Ter inzage

Bestemmingsplannen die momenteel ter inzage liggen

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitseisen ‘Luttelgeest, Uitbreiding’
Het plan is in te zien van 14 oktober 2021 tot en met  24 november 2021

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg'
Het plan is in te zien van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Schokkerringweg 4-1 te Nagele'
Het plan is in te zien van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kraggenburg, Zuid – fase 1b’
Het plan is in te zien van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse'
Het plan is in te zien van 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021

Een bestemmingsplan geeft aan wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Als er een bestemmingsplan in de maak is kunt u daar invloed op uitoefenen. U kunt op verschillende momenten reageren.

Wilt u reageren op een voorontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD  Emmeloord.

In uw reactie (ook wel inspraakreactie genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘inspraakreactie bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het voorontwerp bestemmingsplan en
  • uw handtekening.

Geeft u liever mondeling uw inspraakreactie? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact op met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0527 633 911.

Wilt u een reactie geven op een ontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
Gemeenteraad van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD  Emmeloord.

In uw reactie (officieel zienswijze genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘Zienswijze bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan en
  • uw handtekening.

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0527 633 911.

Wilt u beroep instellen tegen een (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Als u belanghebbende bent, kunt u tegen het besluit beroep aantekenen. U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
U kunt uw beroep sturen naar:
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.
U kunt een verzoek om voorlopige voorziening sturen aan de 'Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag'.

Griffiegeld

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. Dat betaalt u ook als u een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. U krijgt het griffiegeld terug als u een zaak wint.

Uw Reactie
Uw Reactie