Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Tijdelijke huisvesting nieuwe school Emmelhage

16 februari 2024
Nieuws

De wijk Emmelhage is de afgelopen jaren flink gegroeid en de behoefte aan een basisschool is groot. De voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw kindcentrum (school en kinderopvang) zijn in volle gang. De verwachting is dat een permanent gebouw na de zomer van 2026 klaar is voor gebruik. Vooruitlopend daarop start de school de komende twee jaar kleinschalig vanuit een tijdelijke accommodatie. Naast de financiële bijdrage van Stichting Aves, stelt ook het college van B&W de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen voor de tijdelijke realisatie. De raad neemt hier eind maart een besluit over. 

Naar school in de wijk

Wethouder Linda Verduin: “Het is belangrijk dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Dus we zijn blij dat jonge kinderen in Emmelhage dat binnenkort ook daadwerkelijk kunnen.”. Een nieuwe school werkt vaak met een groeimodel. In dit geval kan het aantal leerlingen rustig groeien op de tijdelijke locatie voordat ze naar hun permanente gebouw gaan. “Een bijkomend voordeel is ook dat de druk op sommige scholen in Emmeloord Centrum hierdoor verminderd.”, aldus wethouder Linda Verduin. 

Locatie tijdelijke huisvesting

De tijdelijke school bestaat uit drie lokalen en een nevenruimte en is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw. De locatie van de tijdelijke school is in de buurt van de supermarkt aan de Jeanne D’arclaan. Deze is anders dan waar de permanente school komt omdat daar straks gebouwd moet worden. Stichting Aves is verantwoordelijk voor de realisatie van het tijdelijke schoolgebouw. De nieuwe directeur Carolien van Veldhuijsen-Breimer is enthousiast: “Het zou fantastisch zijn als we in augustus 2024 kleinschalig onze deuren kunnen openen. We kunnen niet wachten om het onderwijs in de wijk Emmelhage te gaan vormgeven”.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt nog een besluit over het beschikbaar stellen van middelen voor de tijdelijke huisvesting. Als de gemeenteraad positief besluit is het de bedoeling de tijdelijke school al na de zomervakantie dit jaar haar deuren opent. In de tussentijd wordt er ook doorgewerkt aan de permanente locatie aan de Bets Bormsingel.