Toegankelijkheid

Wij doen ons best om de informatie op deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Een toegankelijke website kan door iedereen gebruikt worden. Ook door mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en mensen die niet (goed) kunnen zien of horen. Maar ook voor mensen zonder beperking is een toegankelijke website prettig. En een toegankelijke website kan door zoekmachines goed ‘gelezen’ worden. Informatie is hierdoor goed vindbaar.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-03-2017.

Gemeente Noordoostpolder wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.noordoostpolder.nl (hoofdwebsite)

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:

  1. https://www.noordoostpolder.nl/middelen. PDF-documenten zijn niet toegankelijk. Alle pdf-bestanden worden in 2017 toegankelijk gemaakt. Wij stellen strenge eisen aan nieuwe pdf’s. Bij voorkeur maken we geen gebruik van PDF. Mocht een PDF toch nodig zijn, dan moeten ze minimaal voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Daarnaast maken wij werk van een toegankelijk PDF-sjabloon. Ook trainen wij web redacteuren in het maken van toegankelijke documenten. 
  2. https://www.noordoostpolder.nl/besluitenlijst-bw. PDF-documenten zijn niet toegankelijk. Alle pdf-bestanden worden in 2017 toegankelijk gemaakt. Wij stellen strenge eisen aan nieuwe pdf’s. Bij voorkeur maken we geen gebruik van PDF. Mocht een PDF toch nodig zijn, dan moeten ze minimaal voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Daarnaast maken wij werk van een toegankelijk PDF-sjabloon. Ook trainen wij web redacteuren in het maken van toegankelijke documenten. 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Audits: Wij laten onze processen om web content te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheid assistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.