Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Toon van Steen (Politieke Unie)

Wethouder

Wethouder Toon van Steen (Politieke Unie)

Portefeuille

 • Bouwen en wonen
  • Volkshuisvestingsbeleid
 • Ruimtelijke Ordening
 • Vernieuwing wijken en dorpen
  • Stads- en dorpsvernieuwing
  • Herinrichting/inbreiding
 • Grondbeleid & grondexploitaties
  • Grondexploitaties
  • Kavelverkoop/grondaankoop
 • Stadshart Emmeloord
 • Programma Omgevingswet
 • Project Dokter Jansenpark
 • Cultuur & erfgoed (inclusief cultuurhuisvesting en Schokland)
  • Kunst, cultuur en bibliotheek
  • Erfgoed
 • Dorpen: Marknesse, Kraggenburg, Luttelgeest

Taken

De wethouders maken deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder heeft zijn of haar eigen portefeuille en komt op voor de belangen op zijn of haar taakgebied. Zij hebben hierover overleg met bestuurders en ambtenaren van het Rijk en de provincie en voeren gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.