Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. U ontvangt uw stempas uiterlijk 25 februari. Hiermee kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.

Stempas en legitimatiebewijs

Uw stempas

Op de stempas vindt u informatie over het dichtstbijzijnde stembureau en over wat u kunt doen als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen. Neem uw stempas én uw legitimatiebewijs mee als u gaat stemmen!

Legitimatiebewijs

Om te mogen stemmen, mag uw legitimatiebewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is uw legitimatiebewijs langer dan 5 jaar verlopen? Maak dan tijdig een afspraak en vraag een nieuwe aan.

Geen stempas ontvangen, of uw stempas kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via de gemeentelijke website. Het digitaal aanvragen van een vervangende stempas kan tot en met 10 maart.
Regelt u dit liever persoonlijk in het gemeentehuis? Dat kan tot dinsdag 14 maart, 12.00 uur.

Iemand machtigen / stemmen vanuit een andere locatie

Kunt u op 15 maart zelf niet stemmen?

Bent u 15 maart zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

  1. U kunt iemand onderhands machtigen. Dit kan alleen bij iemand uit dezelfde gemeente. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens de stempas aan hem of haar mee. Ook geeft u deze persoon een kopie van uw legitimatiebewijs om te laten zien op het stembureau. Ook dit bewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
  2. Als u iemand wilt machtigen die niet in Noordoostpolder woont, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Dit kan tot en met vrijdag 10 maart.
    Vul hiervoor onderstaand formulier in en stuur deze ondertekend retour. Na goedkeuring krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij/zij kan stemmen voor de volmachtgever.

pdf Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 435.1 KB)

LET OP:
Een kiezer mag een volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Bovendien mag een kiezer niet meer dan 2 volmachten aannemen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u uw stem buiten de gemeente Noordoostpolder uitbrengen? Dat kan met een kiezerspas. U kunt tot en met 10 maart een Verzoek om een kiezerspas indienen. Regelt u dit liever persoonlijk  in het gemeentehuis? Dat kan tot dinsdag 14 maart, 12.00 uur.

Stembureaus, liveblog en vragen

Locaties stembureaus

Locaties stembureaus in gemeente Noordoostpolder.

Liveblog tijdens verkiezingsdag

Wilt u tijdens de verkiezingsdag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Bezoek dan de liveblog op deze website noordoostpolder.nl 

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op via (0527) 63 39 11 of bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl