Uitkomst enquête aardgasvrij wonen

We vroegen onze inwoners hoe zij denken over het aardgasvrij worden. We gebruiken deze resultaten als input voor de transitievisie warmte. Daarin komt te staan welke dorpen en wijken wanneer kansrijk zijn om te beginnen aan de overstap naar aardgasvrij. In totaal hebben 801 mensen de enquête ingevuld.

Uitkomsten per vraag

Bent u een...

Agrariër

22
Huurder via Mercatus of andere sociale huurwoning 93
Huurder via particuliere verhuur (vrije markt) 8
Ondernemer 18
Particuliere woningeigenaar (zonder VvE) 639
Woningeigenaar met VvE 21

In welk deel van de NOP woont u of bevindt zich uw onderneming?

Emmeloord 495
In een van de dorpen 202
In het buitengebied (inclusief Schokland) 104

In welke wijk woont u?

Emmeloord 7
Emmeloord Centrum 77
Emmeloord de Erven 133
Emmeloord de Zuidert 54
Emmeloord Emmelhage 55
Emmeloord Espelervaart 102
Emmeloord Revelsant 63
Emmeloord Waterland 4

In welk dorp woont u?

Bant 17
Buitengebied (inclusief Schokland) 1
Creil 8
Ens 35
Espel 16
Kraggenburg 13
Luttelgeest 13
Marknesse 47
Nagele 47
Rutten 17
Tollebeek 23

Bent u al op de hoogte van de overstap naar aardgasvrij wonen?

Ik heb erover gehoord maar heb me er nog niet in verdiept 452
Ik weet al vrij veel over de overstap naar aardgasvrij 254
Ik weet vrijwel niets over dit onderwerp 95

Wat vindt u het belangrijkst aan de aardgasvrije oplossing voor uw (huur)woning? Maximaal 3 antwoorden mogelijk.

Dat ik in mijn woning een comfortabele temperatuur krijg 285
Dat de oplossing duurzaam is 205
Dat ik samen op kan trekken met mijn buren 49
Dat de oplossing betaalbaar is 613
Dat ik zo min mogelijk overlast heb van de verbouwing 112
Dat ik zelf keuze heb in het alternatief voor aardgas 381
Dat ik op tijd geïnformeerd word 161
Dat de overstap van begin tot eind voor me geregeld wordt 126
Dat ik mijn woning kan koelen in de zomer 112

Waar maakt u zich het meest zorgen over bij de overstap naar aardgasvrij?

Mijn woning is al aardgasvrij 25
De kosten 630
Het gedoe van de verbouwing in mijn huis 227
Niet meer koken op gas 74
Of de oplossing wel duurzaam is 192
Dat ik geen keuze heb voor de oplossing in mijn huis 345
Of ik het nog wel warm krijg 212
Ik maak me geen zorgen 56

In wat voor buurten/kernen zou u beginnen met de overgang naar aardgasvrij? Maximaal 3 antwoorden mogelijk.

In buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen 223
In buurten waar nog veel aardgas bespaard kan worden 190
In buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan 395
In buurten waar de overstap het meest betaalbaar 254
Waar flinke slagen gemaakt kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties 347
In buurten waar woningen nu al het best geïsoleerd zijn 147

Hoe wilt u het liefst geïnformeerd worden?

Via een nieuwsbrief per e-mail 497
Via de krant De Noordoostpolder 409
Via Facebook van de gemeente 114
Via Instagram van de gemeente 20
Via Linkedin van de gemeente 13
Via een webinar (online bewonersavond) 150
Via een bewonersavond op locatie 334
Ik wil niet geïnformeerd worden 47

Wat wilt u verder nog meegeven? De meest voorkomende opmerkingen:

  • Kijk goed naar kwetsbare positie lage inkomens
  • Natuurlijke vervangmomenten gebruiken
  • Mensen willen helemaal niet van het gas af
  • Kijk naar waterstof
Uw Reactie
Uw Reactie