Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Uitslag Provinciale Staten verkiezing per stembureau

Processen-verbaal stembureaus

Het opkomstpercentage in gemeente Noordoostpolder was 65%. Op de website van provincie Flevoland vindt u de voorlopige uitslag voor de gehele provincie.

Hieronder vindt u de processen-verbaal per stembureau in de gemeente Noordoostpolder. In een proces-verbaal schrijven de stembureauleden op hoe het stemmen is gegaan. Er staat in hoeveel kiezers hebben gestemd en of er bijzondere dingen zijn gebeurd. Ook schrijven ze op hoe het tellen is gegaan en wat de uitslag in hun stemlokaal is.

De bestanden zijn niet geschikt voor voorleesapparatuur. Kunt u de bestanden niet goed bekijken? Stuur dan een mail naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.

Processen verbaal

Telling Provinciale Staten Flevoland 2023 in Noordoostpolder