Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Uittreksel aanvragen

U kunt een uittreksel online aanvragen. Log in met DigiD en betaal direct met iDEAL. U ontvangt het uittreksel dan binnen 5 werkdagen per post. Komt u liever persoonlijk langs? Dan kunt u een afspraak maken.

Uittreksel aanvragen

  Uittreksel BRP Uittreksel BS
Wat is het? Een bewijs dat u in de gemeente Noordoostpolder woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt meer persoonsgegevens toe laten voegen aan het uittreksel. Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.
Waar vraagt u het aan? Bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Voor wie vraagt u het aan?
  • Uzelf
  • Uw kind dat bij u woont (tot 16 jaar)
  • Iemand anders (als deze persoon u hiervoor machtigt)
  • Uzelf
  • Iemand anders (als deze persoon u hiervoor machtigt)
  • Iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (bijvoorbeeld voor een direct familielid of bij een gerechtelijke procedure)
Kosten € 15,70 € 15,70
Aanvragen

Aanvragen BRP

Aanvragen BS

Meer informatie

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  • Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld uw woonhistorie. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop.
  • Wilt u een internationaal uittreksel aanvragen in de talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Turks. Stuur uw verzoek (samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs) dan naar info@noordoostpolder.nl

Uittreksel burgerlijke stand (BS)

  • Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig heeft.

Kopie identiteitsbewijs

Het kan zijn dat een instantie om een kopie van uw identiteitsbewijs vraagt. We raden u aan om hier voorzichtig mee te zijn. Op de website van Rijksoverheid leest u meer over fraude voorkomen met kopie ID-bewijs.

Persoonlijk langskomen

Een uittreksel aanvragen in het gemeentehuis is ook mogelijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken.