Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Uittreksel aanvragen

U kunt een uittreksel online aanvragen. Log in met DigiD en betaal direct met iDEAL. U ontvangt het uittreksel dan binnen 5 werkdagen per post. Komt u liever persoonlijk langs? Dan kunt u een afspraak maken.

Uittreksel aanvragen

  Uittreksel BRP Uittreksel BS
Wat is het? Een bewijs dat u in de gemeente Noordoostpolder woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt meer persoonsgegevens toe laten voegen aan het uittreksel. Een overzicht van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.
Waar vraagt u het aan? Bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Voor wie vraagt u het aan?
  • Uzelf
  • Uw kind dat bij u woont (tot 16 jaar)
  • Iemand anders (als deze persoon u hiervoor machtigt)
  • Uzelf
  • Iemand anders (als deze persoon u hiervoor machtigt)
  • Iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (bijvoorbeeld voor een direct familielid of bij een gerechtelijke procedure)
Kosten € 15,70 € 15,70
Aanvragen

Aanvragen BRP

Aanvragen BS

Meer informatie

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  • Geef bij de aanvraag goed aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld uw woonhistorie. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop.
  • Wilt u een internationaal uittreksel aanvragen in de talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans of Turks. Stuur uw verzoek (samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs) dan naar info@noordoostpolder.nl

Uittreksel burgerlijke stand (BS)

  • Een uittreksel van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het uittreksel bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het kan zijn dat een instantie om een kopie van uw identiteitsbewijs vraagt. We raden u aan om hier voorzichtig mee te zijn. Meer informatie over het gebruik van een kopie identiteitsbewijs leest u op de website van Rijksoverheid: fraude voorkomen met kopie ID-bewijs.

Persoonlijk langskomen

Een uittreksel aanvragen in het gemeentehuis is ook mogelijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken.