Uittreksel burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanvragen

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen met DigiD. Wij sturen het uittreksel dan per post naar u toe. Komt u liever persoonlijk langs? Maak hiervoor dan een afspraak.

Een uittreksel van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het uittreksel bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

  • uzelf;
  • een gemachtigde;
  • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gerechtelijke procedure).

Om een uittreksel in het gemeentehuis aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Als u voor iemand anders een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon nodig. Dat kan door het formulier 'Machtigen afhalen uittreksel of afschrift' in te vullen. Dit ingevulde formulier neemt u mee naar het gemeentehuis.

Meer informatie over het gebruik van een kopie identiteitsbewijs leest u op de website van rijksoverheid: fraude voorkomen met kopie ID-bewijs 

pdf Machtigen afhalen uittreksel of afschrift (PDF, 138.72 KB)

Welke aktes kunt u aanvragen?

  • geboorteakte;
  • overlijdensakte;
  • huwelijksakte;
  • echtscheidingsakte;
  • akte van partnerschapregistratie (bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap komt een aantekening op de akte van partnerschapregistratie)

 

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand kost € 13,80

Uw Reactie
Uw Reactie