Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Vacature Voorzitter participatieraad sociaal domein

Grijpt u deze mooie kans? Om samen met acht andere inwoners met goede adviezen te komen? Met elkaar kijken jullie naar de effecten van het zorg- en participatiebeleid in de gemeente Noordoostpolder. Als de ondersteuning en zorg beter kan, dan zorgt de participatieraad voor een goed advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Binnenkort nemen we afscheid van een aantal van onze leden. Daarom zoeken wij een voorzitter én een lid voor de participatieraad.

Over de participatieraad

De participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit doen zij op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Deze wetten moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Dat mensen zelfstandig kunnen wonen. En leven in hun eigen huis, wijk of buurt. Ook in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De participatieraad vergadert tien keer per jaar, meestal op maandagavond van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. Een enkele keer wordt van u gevraagd om overdag mee te gaan op werkbezoek bij een relevante organisatie.

Vacature voorzitter participatieraad 

Als voorzitter verzorgt u de voorbereiding en de agenda van de vergaderingen. Dit doet u in overleg met de andere leden. U wordt daarbij ondersteund door het secretariaat van de gemeente. Zij faciliteren de ruimte en versturen de uiteindelijke agenda naar de leden.

U zorgt voor sturing van het proces. Dit doet u op het moment dat de participatieraad door de gemeente uitgenodigd wordt om advies te geven. Bijvoorbeeld op te vormen beleid. Zodat het uiteindelijke advies binnen de gebruikelijke termijn (6 weken) wordt uitgebracht aan de gemeente. Dit doet u uiteraard in samenwerking met de overige leden van de participatieraad.

De participatieraad organiseert twee keer per jaar (in de middag) een Breed Overleg. Hiervoor worden de samenwerkingspartners uit het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. Samen met de participatieraad leden verzorgt u de uitnodiging. Ook bereid u deze bijeenkomst inhoudelijk voor.

Dit brengt u mee

  • U woont in de gemeente Noordoostpolder.
  • U heeft kennis van de lokale sociale situatie in de Noordoostpolder.
  • U heeft affiniteit met de Jeugdwet en/of de Participatiewet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • U bent maatschappelijk betrokken.
  • U voelt zich uitgedaagd om de vertaalslag te maken van beleid naar de praktijk en omgekeerd.
  • U beschikt over adviesvaardigheden.

Dit bieden wij

Voor de onkosten ontvangt u een vastgestelde vergoeding. De benoeming als lid van de participatieraad geldt voor een periode van vier jaar.

Meer weten?

Carina Peek is voorzitter van de participatieraad en kan u alles vertellen over de inhoud van beide functies. U kunt uw telefoonnummer mailen naar peekcarina@hotmail.com, Carina zal dan contact met u opnemen.

Interesse? Reageer dan snel

Dit kunt u doen tot en met 26 juni 2024.

Mail naar: m.sangers@noordoostpolder.nl.
of stuur een brief naar: 

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Onder vermelding van: vacature participatieraad sociaal domein