Vergoeding planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst wel in het bestemmingsplan en nu niet door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u een vergoeding voor planschade aanvragen bij de gemeente.

Aanvraag planschade

Na uw aanvraag

 • Een onafhankelijk bureau buigt zich over uw aanvraag en adviseert de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders beslist daarna of u een vergoeding krijgt
 • U hoort ongeveer een jaar nadat u de aanvraag hebt ingediend, wat de beslissing van de gemeente is
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan
 • U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen
 • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een brief waarin staat hoe u kunt betalen
 • Deze kosten krijgt u alleen terug als de gemeente u de vergoeding (geheel of gedeeltelijk) toekent
 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder)
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning definitief is vastgesteld
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld doordat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend
Uw Reactie
Uw Reactie