Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Noordoostpolder? Dan moet u dat uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aan ons doorgeven.
Verhuist u van Noordoostpolder naar een andere gemeente? Doe dan aangifte in uw nieuwe woongemeente. Uw nieuwe gemeente zorgt dat u hier uitgeschreven wordt.

Wat u moet weten

  • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken voor tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum.
  • Geeft u uw verhuizing later dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan gaat de adreswijziging in op de dag van uw aangifte.
  • Op uw verhuisdatum verwerken wij uw verhuizing in de basisregistratie personen. Ná deze datum kunt u uw gegevens digitaal controleren in Mijn Overheidexterne-link-icoon. Voor uw verhuisdatum ontvangen ander instanties nog geen bericht van ons over uw verhuizing.
  • Na de datum van verhuizen ontvangt u een brief op het nieuwe huisadres met het huidige aantal bewoners.
  • Wilt u uw verhuizing persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Een afspraak maken kan onlineexterne-link-icoon of bel (0527) 63 39 11. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

U kunt een verhuizing doorgeven:

  • van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
  • van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
  • van uw kinderen die met u mee verhuizen.
  • van uw ouder(s) als u 18 jaar of ouder bent en als u samenwoont en samen naar hetzelfde adres verhuist.

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nlexterne-link-icoon kunt u zien welke instanties dit zijn.

Kosten

Geen