Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen de gemeente Noordoostpolder? Dan moet u dat uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aan ons doorgeven.
Verhuist u van Noordoostpolder naar een andere gemeente? Doe dan aangifte in uw nieuwe woongemeente. Uw nieuwe gemeente zorgt dat u hier uitgeschreven wordt.

Wat u moet weten

  • Geef uw verhuizing op tijd door: van 4 weken voor tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum.
  • Geeft u uw verhuizing later dan 5 dagen na de verhuisdatum door? Dan gaat de adreswijziging in op de dag van uw aangifte.
  • Op uw verhuisdatum verwerken wij uw verhuizing in de basisregistratie personen. Ná deze datum kunt u uw gegevens digitaal controleren in Mijn Overheid
  • Na de datum van verhuizen ontvangt u een brief op het nieuwe huisadres met het huidige aantal bewoners.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

U kunt een verhuizing doorgeven:

  • van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
  • van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist.
  • van uw kinderen die met u mee verhuizen.
  • van uw ouder(s) als u 18 jaar of ouder bent en als u samenwoont en samen naar hetzelfde adres verhuist.

Gaat u bij iemand inwonen of samenwonen?

Dan heeft u toestemming nodig van de huidige bewoner (hoofdbewoner). Dit kan de huidige bewoner online doorgeven door hieronder in te loggen met DigiD.

Toestemming geven via DigiD (Inloggen als hoofdbewoner)

Komt een minderjarig kind bij u inwonen?

U mag de verhuizing van uw kind doorgeven. De andere ouder hoeft geen toestemming te geven en een identiteitsbewijs van het kind is niet nodig. U kunt de verhuizing hieronder online doorgeven met DigiD inlog. Maar u kunt het ook via de balie op het gemeentehuis regelen. U dient daar wel een afspraak voor te maken. Uw kind hoeft niet mee te komen naar het gemeentehuis als u ervoor kiest om de verhuizing aan de balie door te geven.

Verhuizing minderjarig kind doorgeven

Aan welke instanties geeft de gemeente mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

Kosten

Geen