Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Voorzitter en lid voor de Participatieraad Sociaal Domein

Reactietermijn verstreken

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet moeten er voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Dat mensen zelfstandig kunnen wonen en leven in hun eigen huis, wijk of buurt en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder op dit terrein. Daartoe vergadert zij 10 keer per jaar.

De Participatieraad bestaat uit negen leden. Binnenkort nemen we afscheid van twee van onze leden. Daarom zoeken wij een voorzitter en een lid voor de Participatieraad.

Wat gaat u doen als lid

Met de andere leden vertaalt u signalen van inwoners en doelgroepen in gevraagd of ongevraagd advies aan het College. U opereert onafhankelijk en op persoonlijke titel.

Dit brengt u mee

  • kennis van de lokale sociale situatie
  • kennis van en/of affiniteit met de Jeugdwet en/of de Participatiewet en/of de Wmo
  • een maatschappelijk netwerk
  • adviesvaardigheden
  • u woont in de gemeente Noordoostpolder
  • u kunt goed samenwerken
  • u kunt goed communiceren
  • samenhang zien en aanbrengen
  • u bent flexibel.

Dit bieden wij

Voor de onkosten ontvangt u een vastgestelde vergoeding. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Wilt u meer weten over deze functie?

De heer M. Hanson is voorzitter van de Participatieraad en kan u alles vertellen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0527) 69 83 77.

Is uw interesse gewekt? Reageer dan snel!

U kunt uw brief sturen naar:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 155
8300 AD Emmeloord
onder vermelding van vacature Participatieraad Sociaal Domein.

Of via email aan m.elsinga@noordoostpolder.nl

Reactietermijn verstreken