Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Waterloopbos

Concept Gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving ter inzage

Het Waterloopbos en omgeving is een gemengd gebied met een grote diversiteit aan functies. Het gebied tussen Marknesse, Kraggenburg en Vollenhove biedt mogelijkheden voor de vestiging van hoogwaardige technologische onderzoeksbedrijven en tegelijkertijd is er ruimte voor wonen, natuur en recreatie. Huidige ontwikkelingen en toekomstige ruimtelijke opgaven zijn bepalend voor de beleving van het gebied. Daarom is besloten om een integrale gebiedsvisie te maken, waarin de samenhang van de ontwikkelingsmogelijkheden in kaart wordt gebracht en ruimtelijk wordt afgewogen. Deze visie is nu in concept gereed.

Participatie

Afgelopen jaar is er in verschillende samenstellingen meegedacht. Er zijn gebiedsateliers met omwonenden en ondernemers geweest en 1-op-1 gesprekken met diverse partners/ stakeholders. Deze bijeenkomsten en gesprekken hebben input geleverd aan de concept visie. Om de conceptvisie met omwonenden en betrokkenen te bespreken was er op donderdag 6 oktober, bij de start van de ter inzagelegging, een informatieavond. 

Van gebiedsvisie naar omgevingsvisie

De gebiedsvisie Waterloopbos (en in een later stadium onderdeel van de gemeentebrede Omgevingsvisie) is een belangrijk instrument om nieuwe initiatieven in het gebied af te kunnen wegen. De visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen door de kwaliteit en identiteit van het gebied vast te leggen. Ook geeft de visie een beeld van inrichtingsmaatregelen om recreatiemogelijkheden, verkeer, landschap, natuur en economie te versterken.

Het plan is in te zien van 6 oktober 2022 tot en met 17 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage voorafgaand aan behandeling en vaststelling door de gemeenteraad. Hieronder kunt het plan lezen.

U kunt uw zienswijze (reactie) indienen tot en met 17 november 2022

Uw zienswijze stuurt u naar: waterloopbos@noordoostpolder.nl of

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Vermeld bij uw zienswijze:

  • Het onderwerp: gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving;
  • Waarom u reageert;
  • Uw naam, adres en handtekening.

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Maak dan een afspraak.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met de heer J. Dijcker van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 0527-63 39 11  of per e-mail j.dijcker@noordoostpolder.nl.