Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Weer aan het werk na corona dankzij financiële hulp

07 augustus 2023
Nieuws

Het Europees Sociaal Fonds bood een steuntje in de rug om te herstellen na de lastige COVID-periode. Met deze subsidie konden we mensen helpen om weer aan het werk te gaan. De gemeente heeft deze steun aangevraagd via de WerkCorporatie.

Dit geld is gebruikt om verschillende groepen mensen te ondersteunen, zoals: mensen zonder werk, kwetsbare jongeren, arbeidsbelemmerden en statushouders. De WerkCorporatie heeft hen geholpen werk te vinden en te behouden, door bij- of omscholing, coaching en begeleiding.

Dankzij dit fonds zijn veel inwoners niet langer afhankelijk van bijstand.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor 2020-2022 is gemeenten 134 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het Coronacrisisherstelfonds REACT-EU. Deze subsidie is verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.