Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Herinrichting Nagelerstraat

Situatieschets Nagelerstraat

Gemeente Noordoostpolder gaat de Nagelerstraat opnieuw inrichten. Op maandag 16 september zijn de werkzaamheden gestart. De riolering wordt vervangen en de weg krijgt een nieuw uiterlijk. De fietspaden worden gescheiden van de rijbaan, de oversteek ter hoogte van de Lidl wordt vernieuwd en de voorrangssituatie verandert. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en vlotte doorstroming van auto’s, fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd

In fase 1 wordt de Nagelerstraat ter hoogte van de Meeuwenkant/Kampwal tot net voor de Baardmezenstraat aangepakt. Hierbij nemen we ook delen van de zijwegen mee (Smeden en Plevierenstraat). 

Fase 2 start in januari, waarbij het resterende deel tot aan de Nagelerbrug, inclusief delen van de zijwegen (Baardmezenstraat en Bouwerskamp) worden aangepakt.

Van 23 september tot 13 december is een deel van de Nagelerstraat afgesloten

Het gaat om het deel vanaf de Korte Dreef/Lange Dreef tot aan de Baardmezenstraat. Verkeer wordt omgeleid via de Bouwerskamp en de Nijverheidsstraat richting de Urkerweg/Korte Dreef.

 

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Animatie van herinrichtingsplan De Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig zodat parkeren op de grote Deel sinds 26 juli weer mogelijk is. 

De Kleine Deel

Na de bouwvakvakantie is de aannemer begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kleine Deel. De bestrating is opgebroken en kabels en leidingen worden verlegd. Parkeren op de Kleine Deel is niet meer mogelijk. De bedrijven en winkels blijven gewoon bereikbaar. Ook het busstation blijft bereikbaar. Wel kunnen buspassagiers tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.


Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie