Werk aan de weg

Bouwrijp maken Emmeloord Centrum Oost

In oktober starten we met het bouwrijp maken van de oost- en noordkant van het centrum. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt voor wonen en winkelruimte. Het is de aftrap voor de realisatie van projecten die zorgen voor een moderne uitstraling en die de levendigheid van het centrum vergroten.

Tekening Bouwrijp maken Emmeloord Centrum Oost

Oktober 2020 – medio 2021 bouwrijp maken

In oktober en november werken we in het eerste deelgebied. In de eerste helft van volgend jaar voeren wij werkzaamheden uit in het tweede gebied. Wij verwachten medio 2021 klaar te zijn met het bouwrijp maken.

Wat gaan we doen:

  • Straatmeubilair verwijderen.
  • 50 oude en/of niet gezonde bomen rooien.
  • Riolering aanleggen voor de nieuwe gebouwen en het riool in de Lange Nering vervangen.
  • Kabels en leidingen die bij de sloop zijn blijven liggen verwijderen, verplaatsen en nieuwe voorzieningen aanleggen.
  • Extra ondergrondse containers plaatsen, omdat er meer inwoners komen te wonen.

Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken

Tijdens de werkzaamheden is er minder parkeergelegenheid aan de Lange Nering en de Noordzijde. Om de toegang tot de Lange Nering te waarborgen, leggen we een tijdelijke weg aan.

Hebt u vragen over de werkzaamheden?

Neem dan contact op met de directievoerder van gemeente Noordoostpolder, de heer J. Bunt, via j.bunt@noordoostpolder.nl of per telefoon via 06 51 00 99 58.


De Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig. Benieuwd hoe De Deel er straks uit ziet? Bekijk een animatievideo van de herinrichting.

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Horecapaviljoen

In verband met de bouw van het horecapaviljoen wordt een gedeelte van de Kleine Deel gebruikt voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden kunnen enige hinder opleveren. Uiteraard streeft de aannemer er naar dit tot een minimum te beperken. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.


Werkzaamheden Provincie Flevoland

Op flevowegen.nl vindt u meer informatie over werkzaamheden aan provinciale wegen. Ook kunt u zich daar aanmelden voor hun gratis SMS-waarschuwingsdienst. U ontvangt dan sms-berichten over calamiteiten en werkzaamheden op uw route. Bij werkzaamheden houden zij ook op de hoogte via Twitter. U kunt hen volgen via @flevowegen.

 


Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie