Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Animatie van herinrichtingsplan De Deel

De herinrichting van de Deel in het centrum van Emmeloord is enkele weken geleden van start gegaan. Vanaf 4 maart 2019 word de toegang naar de Deel vanaf Onder de Toren afgesloten voor alle verkeer en voetgangers. De afsluiting is tot Hotel ’t Voorhuys, de Deel nr. 20. Ook het westelijke deel van het parkeerterrein word dan afgesloten voor alle verkeer. De Deel aan de oostkant, voor de winkels en banken,  is beperkt toegankelijk vanaf het kruispunt met de Lange Dreef / Nagelerstraat.
Dit deel is dan doodlopend voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers hebben daar wel doorgang. Verkeer voor bewoners e.d. word vanaf Onder de Toren beperkt toegestaan. De werkzaamheden duren tot ca. 20 december 2019.

Op 2 september 2019 word de oostelijke kant van de Deel afgesloten voor alle verkeer, m.u.v. fietsers en voetgangers. Deze werkzaamheden duren tot ca. 1 februari 2020. Het parkeren is tijdens de werkzaamheden erg beperkt,  (ca. 50 a 60 plaatsen aan de oostkant). Er word met borden verwezen naar de Paardenmarkt aan de Noordzijde/Bumalaan.

Het busstation blijft ongewijzigd en is steeds toegankelijk voor lijndiensten. Buspassagiers kunnen tijdens de uitvoering enige overlast ervaren.

Tijdelijke maatregelen voor de toegankelijkheid zullen door de aannemer genomen worden.

 

Herinrichting winkelgebied Europalaan

Start werk: maart 2019

Planning gereed: eind juli 2019

Gemeente Noordoostpolder start met de herinrichting van het winkelgebied Europalaan. Het gebied wordt veiliger en beter voor het verkeer. Het wordt een 30km/uur-gebied en er komt eenrichtingsverkeer in de Scandinaviëlaan naast de Jumbo. Dit is afgesproken met een werkgroep van bewoners en ondernemers. Op 4 maart begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden in de Rivièralaan. Alle winkels blijven bereikbaar tijdens het werk.

Vanaf 4 maart is de Rivièralaan t/m de kruising De Dardanellen afgesloten

Er wordt een nieuw riool aangelegd, waarbij afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Ook komen er parkeerplaatsen langs de straat. Personeel van de winkels parkeert hier, zodat er meer parkeervakken rond de winkels beschikbaar blijven voor het winkelend publiek.

Europalaan rond winkelgebied afgesloten

Vanaf 18 maart gaat de Europalaan vanaf de Rivièralaan tot de Deltastraat op de schop. Deze is gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. De winkels blijven wel bereikbaar. Ook hier komt een gescheiden riool en er komt nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren tot eind juli.

Aanvullende verkeersmaatregelen

Vanaf 22 maart tot en met 28 juni wordt De Dolomieten aan de zijde Scandinaviëlaan afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer is dus niet mogelijk.

Voorlopige planning

De planning is afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

Tekening planning roind de Europalaan Emmeloord

 

Aanleg rotonde Muntweg/Kuinderweg (Emmeloord)

Tekening nieuwe rotonde Kuinderweg/Muntweg Emmeloord
Tekening provincie Flevoland

 

Provincie Flevoland legt een rotonde aan op de kruising Muntweg/Kuinderweg (N351/N331) bij Emmeloord. Het werk vindt zo veel mogelijk buiten het verkeer plaats, maar enige verkeershinder is er wel.

Planning & fasering

De eerste weken van de aanleg, van 20 mei tot en met 19 juli is er weinig overlast voor het verkeer. De kruising is open. Voor de veiligheid van de werknemers én het verkeer geldt er een snelheidsbeperking ter hoogte van het werkvak.

In het weekend van 19 tot en met 21 juli is de hele kruising afgesloten. In dat weekend gaat de kruising buiten gebruik: de Muntweg en Kuinderweg worden dan aangesloten op de rotonde. Het verkeer rijdt dit weekend om via onder andere A6 Bant en A6 Emmeloord West.

In de laatste week van de werkzaamheden, van 22 tot en met 26 juli wordt de oude kruising opgebroken. In deze week is de Kuinderweg afgesloten tussen de Casteleynsweg en de rotonde Kuinderweg/Kuinderweg. Bestemmingsverkeer Kuinderweg rijdt deze week om via de Oosterringweg.

Werkzaamheden

De huidige kruising Muntweg/Kuinderweg is een t-splitsing. Door het groeiende verkeer zorgt deze kruising voor steeds meer oponthoud. Met de aanleg van een rotonde verbetert de doorstroming aanzienlijk tussen de A6 en bedrijventerrein De Munt/Steenwijkerland/Weststellingwerf. Ook is het een zeer verkeersveilige oplossing.

De rotonde wordt naast de locatie van de huidige kruising gelegd. Dit creëert voldoende ruimte tussen de verschillende aansluitende wegen. In het ontwerp is ook al rekening gehouden met een weg naar de toekomstige uitbreiding van bedrijventerrein De Munt. Het fietspad loopt langs de westzijde van de rotonde. Deze wordt iets verlegd en voorzien van een middengeleider zodat (brom)fietsers in twee keer de weg kunnen oversteken.

 

Op de planning

  • Rotonde Espelerweg - Nieuwlandenlaan: oktober 2019
  • Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: tweede helft 2019

Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie