Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Animatie van herinrichtingsplan De Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig zodat parkeren op de grote Deel sinds 26 juli weer mogelijk is. 

De Kleine Deel

Na de bouwvakvakantie, dat is op 19 augustus, begint de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Kleine Deel. De bestrating wordt dan opgebroken en kabels en leidingen verlegd. Parkeren op de Kleine Deel is vanaf 19 augustus niet meer mogelijk. De bedrijven en winkels blijven gewoon bereikbaar. Ook het busstation blijft bereikbaar. Wel kunnen buspassagiers tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.

 

Fietspad Muntweg Emmeloord

Van maandag 2 september tot en met vrijdag 25 oktober 2019 werkt Provincie Flevoland aan het fietspad langs de Muntweg. Het fietspad is in deze periode dicht voor alle gebruikers.

Traject & omleiding

In twee maanden tijd wordt het fietspad opgeknapt tussen Het Hooiveld (entree Van der Valk) en de rotonde met de Kuinderweg. Het fietspad vanuit Emmelerbos richting de Muntweg en het fietspad langs het Friesepad richting de Muntweg lopen tijdens de werkzaamheden dood.

Bij de nieuwe rotonde Kuinderweg-Muntweg is de (brom)fietsroute Kuinderweg-Muntweg in alle richtingen afgesloten; de doorgaande route Kuinderweg (van industrieterrein De Munt richting Kuinre en omgekeerd) is open. Gebruik van de Muntweg door (brom)fietsers is strikt verboden (en bovendien zeer gevaarlijk).

Gebruikers van het fietspad vanuit Emmeloord in de richting van het Friesepad (Wellerwaard) en de Kuinderweg (Kuinre) kunnen omrijden via het centrum van Emmeloord, industrieterrein de Munt en de Kuinderweg (en omgekeerd).

Werkzaamheden

Het huidige fietspad is van asfalt. Dit wordt vervangen door beton. Beton is veilig, comfortabel en heeft een lange levensduur. Rondom de nieuw aangelegde rotonde Kuinderweg-Muntweg ligt nog een stukje tijdelijk fietspad wat nu wordt vervangen door een definitief pad.

Omleiding fietspad Muntweg

 

Op de planning

  • Rotonde Espelerweg - Nieuwlandenlaan: oktober 2019
  • Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: tweede helft 2019

Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie