Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Herinrichting Leeuwenkruising

Start werk: 27 augustus 2018

Planning gereed: voor 1 oktober 2018

Gemeente Noordoostpolder gaat de Leeuwenkruising (bij de Rabobank) opnieuw inrichten. Dit is nodig voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Ook voor de herinrichting van de Deel is deze aanpassing noodzakelijk. Sinds maandag 27 augustus is de Nagelerstraat tussen de Korte Dreef en de Smeden afgesloten. Ook de Meeuwenkant en Kampwal worden afgesloten voor doorgaand (fiets) verkeer. Vanaf maandag 10 september wordt de Korte Dreef en de Lange Dreef afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden duren tot 1 oktober.

Doorgaand verkeer Urk - Marknesse via Randweg

Gemeente Noordoostpolder start de werkzaamheden bij de kruising Nagelerstraat met de Meeuwenkant. Dat deel van de Nagelerstraat wordt afgesloten. De kruising bij de Rabobank wordt in de 2e fase afgesloten voor alle verkeer. Het doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via de Randweg-Amsterdamweg.

Nieuwe fietsstrook

Er komen nieuwe verkeerslichten die zorgen voor een betere doorstroming. Ook komt er een nieuwe fietsstrook bij de Rabobank. Er komt geen rotonde, daarvoor is geen ruimte.

Omleidingsroute

Omleidingsroute werkzaamheden Leeuwenkruising

Centrum Oost Fase 4

Start werk: april 2018

Planning gereed: december 2018

Afronding aanleg nieuw riool en herinrichting straten.

Vervanging Marknesserbrug

Start werk: Oktober 2018

Planning gereed: April 2019

We vervangen de Marknesserbrug voor een stadspoortvariant. De brug wordt breder en veiliger voor fietsers. Autoverkeer wordt omgeleid. Voor fietsers en hulpdiensten komt er een noodbrug.

Herinrichting Europalaan - Jumboplein

Start werk: begin 2019

Planning gereed: zomer 2020

De straten rond de Europalaan en Scandinaviëlaan worden als verblijfsgebied ingericht. De Nadere uitwerking van het plan is tot stand gekomen met wijkbewoners en ondernemers. Uitvoering gebeurt in combinatie met rioleringswerkzaamheden.

Op de planning

Rotonde Espelerlaan - Nieuwlandenlaan: begin 2019

Herinrichting De Deel: begin 2019

Nagelerstraat tussen Leeuwenkruising en Nagelerbrug: 2019

Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten voor ons werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etcetera).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).