Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Herinrichting Nagelerstraat

Situatieschets Nagelerstraat

Het eerste deel van de Nagelerstraat is eind december geopend voor het verkeer. Het is een prachtige weg geworden met gescheiden fietspaden. We werken nu aan de 2e fase: het deel tot aan de Nagelerbrug, inclusief delen van de zijwegen (Baardmezenstraat en Bouwerskamp).

 

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Animatie van herinrichtingsplan De Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.

 

Afsluiting Lemsterweg

Kaart omleiding Lemsterweg autoverkeer - januari 2020

13 januari – 7 februari

De weg wordt afgesloten voor het autoverkeer. Waterschap Zuiderzeeland gaat een duiker vervangen. Het verkeer wordt omgeleid als op het kaartje aangegeven. Het Waterschap gaat de duiker vervangen om de wateraanvoer in het gebied te verbeteren.

Meer informatie: www.zuiderzeeland.nl


Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie