Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Herinrichting Nagelerstraat

Situatieschets Nagelerstraat

Het eerste deel van de Nagelerstraat is eind december geopend voor het verkeer. Het is een prachtige weg geworden met gescheiden fietspaden. Vanaf 10 februari werken nu aan de 2e fase: het deel tot aan de Nagelerbrug, inclusief delen van de zijwegen (Baardmezenstraat en Bouwerskamp).

De kruising voor de Lidl wordt aangepakt om de oversteek veiliger en de doorstroming beter te maken. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Bouwerskamp en Nijverheidsstraat. Ook de Baardmezenstraat wordt gestremd. Fietsers en voetgangers vanuit de Zuidert kunnen nog steeds via de Nagelerstraat de Lidl en winkels aan de Zuiderkade bereiken. Het autoverkeer moet echter omrijden. De Lidl is bereikbaar via de oostkant.

Veilige oversteek en betere doorstroming

Een aantal inwoners heeft gevraagd om bij de kruising met de Lidl een rotonde aan te leggen. De gemeente heeft dit onderzocht. Er is gebleken dat er geen plaats is voor een rotonde of andere oplossingen. Daarom wordt de kruising veiliger gemaakt door de wachtruimte tussen de rijbanen een stuk breder te maken. Ook komt er een verkeersdrempel. Dat vermindert de snelheid van het verkeer. Voor fietsers wordt de nieuwe situatie ook beter. Zij krijgen straks voorrang op de Bouwerskamp.

Nagelerstraat t/m brug afgesloten 30 maart – 10 april

Voor de afrondende fase moeten we de weg twee weken afsluiten. Dat is nodig voor de aansluiting van de riolering en het asfalteren. Tegelijk pakken we dan het onderhoud van de Nagelerbrug en de Nagelerweg aan. Daarom is het gedeelte vanaf de Nagelerbrug tot en met de kruising van de Industrieweg twee weken gestremd. Het verkeer wordt omgeleid. Het fietsverkeer ondervindt geen hinder.


Kaartje met omleiding werkzaamheden Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein

Aanleg nieuwe rotonde in het centrum

Op de kruising Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein / Noordzijde komt een rotonde. En de Koningin Julianastraat wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten maandag 30 maart. De exacte planning en uitvoering hangt af van de maatregelen rond het coronavirus. Bezoekers kunnen te voet en per fiets de apotheek, zorgposten, winkels, Poiesz en bedrijven bereiken. Parkeren kan op de Deel, langs de parallelweg koningin Julianastraat en beperkt op het Pastoor Koopmansplein vanaf  de Prof. Lorentzstraat. 

Lees meer over deze werkzaamheden.


Nieuwe rotonde Espelerweg

Op 23 maart start de aanleg van de rotonde op de Espelerweg. Emmelhage fase 2 breidt verder uit. Daarom is het noodzakelijk een veilige aansluiting te maken op de Espelerweg bij de Nieuwlandenlaan. Tijdens het werk kan het autoverkeer er gewoon langs. Wel geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Half juli moet de rotonde klaar zijn.

Afsluiting fietspad Espelerweg en ingang Nieuwlandenlaan
Een deel van het fietspad langs de Espelerweg sluiten we af. Dit is nodig omdat kabels en leidingen verlegd worden. Fietsers leiden we om door de wijk via Ameland en Hunsingo. Verkeer via de  Nieuwlandenlaan leiden we om via de Dr. W.M. Verhaarlaan.

Verkeershinder rotonde tot minimum beperkt
Af en toe wordt de rijbaan van de Espelerweg versmald. In de spitsperioden staan dan verkeersregelaars om de doorstroming te reguleren. Zodra de nutsbedrijven klaar zijn leggen we aan de Emmelhage-kant van de Espelerweg een bypass aan. Toegang tot Emmelhage fase II vanaf Espelerweg kan tijdelijk alleen vanaf de kant Banterweg (dus rechtsaf slaan de wijk in mag). De wijk uit kan ook alleen rechtsaf, dus richting Espel.

 

Kaartje aanleg rotonde Espelerweg Emmeloord

Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Animatie van herinrichtingsplan De Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.


Leemringweg (N719) groot onderhoud 16 maart - 26 juni

Provincie Flevoland gaat het asfalt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed en voorzien van ribbelstroken en glasbollen voor extra veiligheid. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 16 maart tot en met 26 juni. Het verkeer tussen Marknesse en Kraggenburg moet in deze periode omrijden. 

Naast het werk aan de weg zelf krijgt de brug over de Enservaart een stevigere leuning. En ter hoogte van het Voorsterbos worden paddentunnels onder de weg doorgelegd. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat aanliggende woningen en bedrijven bereikbaar blijven.

 


 

Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie