Werk aan de weg

logo werk aan de weg

Aanleg nieuwe rotonde in het centrum

Kaartje met omleiding werkzaamheden Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein

Op de kruising Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein / Noordzijde komt een rotonde. En de Koningin Julianastraat wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten maandag 30 maart. De exacte planning en uitvoering hangt af van de maatregelen rond het coronavirus. Bezoekers kunnen te voet en per fiets de apotheek, zorgposten, winkels, Poiesz en bedrijven bereiken. Parkeren kan op de Deel, langs de parallelweg koningin Julianastraat en beperkt op het Pastoor Koopmansplein vanaf  de Prof. Lorentzstraat. 

Lees meer over deze werkzaamheden.


Nieuwe rotonde Espelerweg

Op 23 maart start de aanleg van de rotonde op de Espelerweg. Emmelhage fase 2 breidt verder uit. Daarom is het noodzakelijk een veilige aansluiting te maken op de Espelerweg bij de Nieuwlandenlaan. Tijdens het werk kan het autoverkeer er gewoon langs. Wel geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Half juli moet de rotonde klaar zijn.

Afsluiting fietspad Espelerweg en ingang Nieuwlandenlaan
Een deel van het fietspad langs de Espelerweg sluiten we af. Dit is nodig omdat kabels en leidingen verlegd worden. Fietsers leiden we om door de wijk via Ameland en Hunsingo. Verkeer via de  Nieuwlandenlaan leiden we om via de Dr. W.M. Verhaarlaan.

Verkeershinder rotonde tot minimum beperkt
Af en toe wordt de rijbaan van de Espelerweg versmald. In de spitsperioden staan dan verkeersregelaars om de doorstroming te reguleren. Aan de Emmelhage-kant van de Espelerweg leggen we een bypass aan. Toegang tot Emmelhage fase II vanaf Espelerweg kan tijdelijk alleen vanaf de kant Banterweg (dus rechtsaf slaan de wijk in mag). De wijk uit kan ook alleen rechtsaf, dus richting Espel. In de week van 6 -12 mei is deze toegangsweg afgesloten, vanwege de aanleg van de bypass. Het verkeer moet dan via de Buitensingel en John Daltonhage.

Omleidingsroute aanleg rotonde Espelerweg

 


Herinrichting De Deel

Plattegrond van werkzaamheden aan de Deel

Animatie van herinrichtingsplan De Deel

De werkzaamheden op de Deel in Emmeloord verlopen voorspoedig.

Horecapaviljoen

Om de bouw van het horecapaviljoen mogelijk te maken wordt een gedeelte van de Kleine Deel gereserveerd voor bouwopslag en werkruimte.

Heeft u vragen of opmerkingen?

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld enige hinder opleveren. Uiteraard zorgt de aannemer ervoor dat dit tot een minimum beperkt blijft. Heeft u desondanks vragen over deze werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de uitvoerder, de heer. A. Faber, telefoonnummer 06-10371726.


Werkzaamheden Provincie Flevoland

In de maanden maart tot en met oktober van dit jaar voert de provincie Flevoland werkzaamheden uit aan wegen, fietspaden en vaarwegen. Op flevowegen.nl vindt u meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden, de uitvoeringsperiode en de omleidingsroutes. Ook kunt u zich aanmelden voor hun gratis SMS-waarschuwingsdienst. U ontvangt dan sms berichten over calamiteiten en werkzaamheden op uw route. Ook kunt u hen volgen op twitter @flevowegen.


 

Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt  in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).
Uw Reactie
Uw Reactie