Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Werken in openbaar gebied

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte? Dan heeft u een vergunning nodig. Voor sommige werkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Andere werkzaamheden kunt u melden via omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Wat u moet weten

Kabels of leidingen aanleggen

  • Voor bovengrondse kabels of leidingen in openbaar gebied vraagt u een omgevingsvergunning aan op Omgevingsloket online.
  • Voor ondergrondse kabels of leidingen in openbaar gebied vraagt u de vergunning aan bij de gemeente: aanvraag vergunning ondergrondse kabels of leidingenexterne-link-icoon. Hier kunt u na het inloggen de aanvraag indienen en aanvullende informatie vinden.

Werkzaamheden in cultuurhistorisch gebied

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met een landschappelijke of cultuurhistorische waarde? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen op Omgevingsloket online.

Grond afgraven en verplaatsen

  • Gaat u grond afgraven? Check door middel van bodemonderzoek of de grond schoon is. Is de grond vervuild? Dan moet u dit melden bij de gemeente
  • Gaat u grond verplaatsen? Dan moet u altijd melding doen bij de gemeente

Obstakel op de openbare weg plaatsen

Wilt u een container, steiger of hoogwerker langs de weg zetten? Dan heeft u meestal een vergunning nodig.

Voor het aanvragen van een vergunning bij de gemeente, het doen van een melding of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kosten

Vergunning werk aan kabels en leidingen

  • Kleinere werkzaamheden (minder dan 25 meter): € 85,85
  • 25 tot en met 500 meter: € 382,65
  • 501 tot en met 2.000 meter: € 397,55 plus € 0,60 per meter van totale lengte project
  • Meer dan 2.000 meter: de gemeente bepaalt de kosten aan de hand van uw plan en begroting
  • Extra kosten voor aanvullend overleg met andere beheerders van openbare gronden (zoals waterschap) en/of andere netwerkbeheerders (bij grotere projecten): € 245,60

Vergunning obstakel op de openbare weg plaatsen

€ 28,80