Wethouder Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP)

Arno Simonse

Portefeuille

  • Openbare Ruimte en Groen
  • Infrastructuur
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Duurzaamheid/Energietransitie
  • Jeugdbeleid en jeugdzorg
  • Bevorderen sport en bewegen
  • Wethouder wijken
  • Overige gemeentelijke gebouwen
  • Project: Cultuurbedrijf