undefined logo
undefined logo

Wethouder Hans Wijnants (VVD)

Portefeuille

 • Economische ontwikkeling

 • Recreatie & toerisme

 • Gebiedspromotie

 • Financiën

 • Onderwijstaken, volwasseneneducatie en onderwijshuisvesting

 • Kinderopvang en peuteropvang

 • ZZL-gelden (stimuleringsmaatregelen)

 • Re-integratiebeleid, uitstroombevordering

 • Sociale werkvoorziening

 • Project: VO-campus

Taken

De wethouders maken deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder heeft zijn of haar eigen portefeuille en komt op voor de belangen op zijn of haar taakgebied. Zij hebben hierover overleg met bestuurders en ambtenaren van het Rijk en de provincie en voeren gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Nevenfuncties

 • Directeur groot aandeelhouder Wepro Nederland BV - Emmeloord (betaald)
 • Aandeelhouder Wijnbos BV - Uden (betaald)
 • Directeur groot aandeelhouder AktaTrading Holland BV – Emmeloord (betaald)
 • Lid van het College van Advies van het Zelfstandigenloket Flevoland (onbetaald)
 • Vicevoorzitter/bestuurslid GR IJsselmeergroep (onbetaald)

Over de wethouder

"Vanaf 8 mei 2014 ben ik wethouder Economische ontwikkeling, financiën, onderwijs, jeugdbeleid en verantwoordelijk voor het project Wellerwaard.

Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader vestigde in 1974 zijn bedrijf Wijnants Van Leuven Citroen, een groothandel in fournituren, in Emmeloord. Mijn beide ouders waren/zijn actieve polderbewoners. Zo was mijn vader Bruno jarenlang voorzitter van de regionale Kamer van Koophandel en mijn moeder Hanneke zat namens de VVD in de gemeenteraad.

Je inzetten voor de gemeenschap en samenwerking zoeken zit bij ons in de genen. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter geweest van de golfclub Emmeloord, voorzitter van de federatie van textiele groothandelsbonden en voorzitter/bestuurslid van Rotaryclub Emmeloord-Urk en JCI Groot Schokland.

In 1994 nam ik het bedrijf van mijn vader over, dat in 2006 is gefuseerd met een voormalige concurrent en nu gevestigd is als Forinn in Asten. Ik ben voor 50% eigenaar, maar heb me teruggetrokken als directeur. Daardoor is er tijd voor mijn politieke en bestuurlijke ambities. Als wethouder zie ik veel mogelijkheden om Noordoostpolder nog meer op de kaart te zetten. Samenwerking is daarbij voor mij het sleutelwoord."