undefined logo
undefined logo

Wethouder Marian Uitdewilligen (CDA)

Portefeuille 

 • Volksgezondheid
 • WMO
 • Armoedebeleid
 • Coördinerende wethouder Krachtig Noordoostpolder
 • Volkshuisvesting (wonen)
 • Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering inclusief Centrumschil)
 • Wethouder dorpen
 • Project: Schokland

Taken

De wethouders maken deel uit van het college van burgemeester en wethouders.
Elke wethouder heeft zijn of haar eigen portefeuille en komt op voor de belangen op zijn of haar taakgebied. Zij hebben hierover overleg met bestuurders en ambtenaren van het Rijk en de provincie en voeren gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Nevenfuncties

 • Vennoot van Blijdorp CV
 • Algemeen bestuurslid VNG Flevoland
 • Bestuurslid GGD Flevoland (onbetaald)
 • Lid dagelijks bestuur Coöperatie Ambulancevoorziening Flevoland Gooi en Vechtstreek (onbetaald)

Over de wethouder

"Ik ben Marian Uitdewilligen, getrouwd met Dirk Blijdorp en we hebben 3 volwassen zonen, een schoondochter en een kleinzoon. We wonen op een boerderij in Luttelgeest.

Ik heb altijd in de zorg gewerkt (thuiszorg verzorgingshuiszorg), onder andere als directeur bij Zorggroep ONL. Daarnaast was ik ook bestuurlijk actief: als dorpsvoorzitter en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank. De laatste tijd was ik ook bezig met burgerinitiatieven die tot doel hebben om inwoners langer thuis in hun dorp te kunnen laten wonen.

Mijn keuze voor de politiek en voor het CDA komt voort uit een grote betrokkenheid bij de Noordoostpolder. Bij het CDA vind ik de juiste combinatie van eigen verantwoordelijkheid hebben en verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de samenleving.
Werken aan leefbaarheid en aan de samenleving vind ik belangrijk en inspirerend. Of het nu gaat om goede woon-, welzijns- en zorgvoorzieningen, economische ontwikkeling of behoud van cultureel erfgoed. Daar wil ik mij graag voor inzetten."