undefined logo
undefined logo

Wethouder Wiemer Haagsma (Politieke Unie)

Portefeuille 

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Bouwgrond exploitatie inclusief Emmelhage en Wellerwaard
 • Bouw- en woningtoezicht en Wabo
 • Erfgoed
 • Handhaving
 • Markten en deelnemingen e.d.
 • Sport
 • Kunst, cultuur en bibliotheek
 • Cultureel erfgoed
 • Projecten: Cultuurbedrijf, Stadshart en Omgevingswet

Taken

De wethouders maken deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder heeft zijn of haar eigen portefeuille en komt op voor de belangen op zijn of haar taakgebied. Zij hebben hierover overleg met bestuurders en ambtenaren van het Rijk en de provincie en voeren gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Nevenfuncties

 • Toezichthouder Natuurmonumenten (onbetaald)
 • Vertegenwoordiger van Flevoland bij het bestuurlijk netwerk Stikstof van de VNG (onbetaald)

Over de wethouder

"Sinds 8 mei 2014 ben ik wethouder namens de Politieke Unie.

Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Voor mijn wethouderschap was ik leerkracht op 2 basisscholen en sinds 2008 docent Nederlands op het Emelwerda College. Daarnaast vervulde ik daar de functie van basisschoolcoördinator.

De Politieke Unie is in de jaren 90 opgericht als lokale partij. Enkele jaren na de oprichting ben ik lid geworden, omdat de Politieke Unie zich specifiek inzet voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.

In 1998 werd ik burgerraadslid, in 2002 raadslid en vanaf 2003 was ik bovendien fractievoorzitter. Naast de politiek zet(te) ik mij als vrijwilliger en bestuurder in voor de PKN-kerk, een aantal sportverenigingen en een muziekvereniging. Daarnaast was ik bestuurder van de Stichting Behoud Waterloopbos en ben ik nu nog toezichthouder bij Natuurmonumenten in het Waterloopbos.

Na een periode van bezuinigingen geeft de economische situatie nu ruimte om toekomstgericht te investeren. Onze gemeente moet aantrekkelijk blijven voor inwoners en bedrijven. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een aantrekkelijk stadshart en goede voorzieningen om te sporten en te ontspannen in de dorpen en in Emmeloord. Daarnaast liggen er veel uitdagingen in het buitengebied, waar we als gemeente samen met andere partijen een rol in spelen. Ik denk dan aan de schaalvergroting en aan een nieuwe invulling van vrijkomende erven."