Wethouder Wiemer Haagsma (Politieke Unie)

Wiemer Haagsma

Portefeuille 

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Bouwgrond exploitatie inclusief Emmelhage en Wellerwaard
 • Bouw- en woningtoezicht en Wabo
 • Handhaving
 • Markten en deelnemingen e.d.
 • Sport
 • Kunst, cultuur en bibliotheek
 • Bodemdalingsgebied
 • Projecten: Stadshart en Omgevingswet
   

w.haagsma@noordoostpolder.nl
Twitter: @wiemerchaagsma

Nevenfuncties

 • Toezichthouder Natuurmonumenten (onbetaald)

Over de wethouder

"Sinds 8 mei 2014 ben ik wethouder namens de Politieke Unie.

Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Voor mijn wethouderschap was ik leerkracht op 2 basisscholen en sinds 2008 docent Nederlands op het Emelwerda College. Daarnaast vervulde ik daar de functie van basisschoolcoördinator.

De Politieke Unie is in de jaren 90 opgericht als lokale partij. Enkele jaren na de oprichting ben ik lid geworden, omdat de Politieke Unie zich specifiek inzet voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.

In 1998 werd ik burgerraadslid, in 2002 raadslid en vanaf 2003 was ik bovendien fractievoorzitter. Naast de politiek zet(te) ik mij als vrijwilliger en bestuurder in voor de PKN-kerk, een aantal sportverenigingen en een muziekvereniging. Daarnaast was ik bestuurder van de Stichting Behoud Waterloopbos en ben ik nu nog toezichthouder bij Natuurmonumenten in het Waterloopbos.

Ik wil me als wethouder vooral richten op de kerntaken van de gemeente in het belang van de bewoners. De economische situatie en decentralisaties van overheidstaken dwingen ons tot een sober financieel beleid. Samen moeten we keuzes maken die van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente en de inwoners. Voorafgaand aan die keuzes laat ik me graag bijpraten door deskundigen op de diverse terreinen."