Wmo-voorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij Sociaal Team NOP. Meestal betaalt u een eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening.

(0527) 63 39 33 of via@noordoostpolder.nl

Soorten voorzieningen

 • Woonvoorzieningen (zoals aanpassing van uw woning, traplift, toilet- en douchehulpmiddelen)
 • Vervoersvoorzieningen (zoals taxivervoer, aanpassing van uw auto, gehandicaptenparkeerkaart, rolstoel, duofiets)
 • Huishoudelijke ondersteuning (zoals organisatie van uw huishouden, advies, instructie en voorlichting over uw huishouden en tijdelijke opvang en verzorging van jonge kinderen)

De gemeente heeft vanaf januari 2017 een nieuwe aanbieder voor hulpmiddelen. Inwoners die via de gemeente een hulpmiddel ontvingen, bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel, kunnen dan terecht bij Jens Beenhakker. Is er bijvoorbeeld een storing, of moet er een aanpassing gedaan worden aan de scootmobiel? Dan kunt u Jens Beenhakker bereiken via 088 - 0009449. Dit kan dag en nacht, ook in het weekend. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken neemt Jens Beenhakker alle hulpmiddelen over van de vorige leverancier. Wanneer uw hulpmiddel voldoet, kunt u deze dus gewoon blijven gebruiken. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 63 39 11.

De gemeente biedt ook algemene voorzieningen die niet onder de Wmo vallen. U kunt de organisaties die deze hulp bieden rechtstreeks benaderen en hoeft hiervoor geen aanvraag bij de gemeente te doen.

 • Om ondersteuning of een voorziening aan te vragen, neemt u contact op met onze Doen!-teams 
 • Doen! kijkt wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. Ook kijkt Doen! of een algemeen (toegankelijke) voorziening voor u een passende oplossing is
 • De gemeente schrijft hierna een ondersteuningsplan. Hierin staan de mogelijke oplossingen en welke Wmo-voorzieningen u nodig heeft
 • Het ondersteuningsplan is meteen uw aanvraag voor deze voorzieningen. U hoeft dus geen aparte aanvraag meer in te dienen
 • De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. U mag wel van tevoren een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben

Bezwaar en beroep indienen

Bent u het niet eens met de beslissing over de aangevraagde Wmo-voorziening? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

U betaalt voor Wmo-voorzieningen meestal een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van:

 • De ondersteuning die u ontvangt
 • Uw leeftijd
 • De samenstelling van uw gezin
 • Uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen

Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage en eventuele wijzigingen kunt u terecht op de website van het CAK. U kunt daar ook de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.