Wmo-voorzieningen

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wij helpen u graag telefonisch. U kunt ons bellen op 0527 63 39 11 of mailen: sociaalloket@noordoostpolder.nl 

Stappenplan WMO

1. Ondersteuning vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het sociaal loket van de via 0527 63 39 11 of stuur een e-mail naar sociaalloket@noordoostpolder.nl.

2. Gesprek gemeente

Neem vooral uw naasten mee en/of maak gebruik van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
De medewerker luistert naar u, onderzoekt uw vraag en kijkt wie er bij uw situatie betrokken zijn.
Samen besluit u wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Wat kunt u zelf? En wat kunnen familie en naasten voor u doen?
Van het gesprek maakt de gemeente binnen 10 werkdagen een verslag.

3. Verslag gemeente

In het verslag staat wat er samen besloten is om uw situatie te verbeteren.
Als u het eens bent met het verslag kunt u deze ondertekenen en terugsturen.
Is er ondersteuning vanuit de Wmo nodig? Dan beslist de gemeente binnen twee weken welke voorzieningen geschikt zijn, wanneer en in welke vorm.

4. PGB of ZIN

Als inwoner kunt u kiezen of u gebruik wil maken van het persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Dat beslist u samen.
Voor de Wmo betaalt u doorgaans een abonnementstarief van € 19 per maand.

Soorten voorzieningen

  • Woonvoorzieningen (zoals aanpassing van uw woning, traplift, toilet- en douchehulpmiddelen)
  • Vervoersvoorzieningen (zoals taxivervoer, aanpassing van uw auto, gehandicaptenparkeerkaart, rolstoel, duofiets)
  • Huishoudelijke ondersteuning (zoals organisatie van uw huishouden, advies, instructie en voorlichting over uw huishouden en tijdelijke opvang en verzorging van jonge kinderen)

Inwoners die via de gemeente een hulpmiddel hebben, bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel, kunnen met vragen over hun hulpmiddel terecht bij Welzorg. Is er bijvoorbeeld een storing of moet er een aanpassing gedaan worden aan de scootmobiel? Dan kunt u Welzorg bereiken via 088-001 6700. Dit kan dag en nacht, ook in het weekend.

Heeft u vragen of klachten over Welzorg? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0527 63 39 11

De gemeente biedt ook algemene voorzieningen die niet onder de Wmo vallen. U kunt de organisaties die deze hulp bieden rechtstreeks benaderen en hoeft hiervoor geen aanvraag bij de gemeente te doen.

Bezwaar en beroep indienen

Bent u het niet eens met de beslissing over de aangevraagde Wmo-voorziening? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Abonnementstarief

Voor de Wmo betaal je een abonnementstarief van € 19,- per maand.

CAK

Het CAK int het abonnementstarief. Voor meer informatie over het abonnementstarief en eventuele wijzigingen kunt u terecht op de website van het CAK.

Uw Reactie
Uw Reactie