Wob-verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u specifieke informatie over een bepaalde zaak? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente. Zo nodig kan dit via een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Een Wob-verzoek kunt u schriftelijk indienen. Per e-mail is dit niet mogelijk.

Een Wob-verzoek indienen

Een Wob-verzoek kunt u schriftelijk indienen. Stuur uw brief naar:

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor
  • Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • Richt uw brief aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders)
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen
  • Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat

Kosten

De gemeente kan kosten (leges) in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën van de gevraagde documenten.

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uw Reactie
Uw Reactie