Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Woo-verzoek indienen

Iedereen heeft recht op toegang tot informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Wanneer u informatie wilt hebben die niet gepubliceerd is, dan kunt u deze informatie opvragen door een Woo-verzoek in te dienen bij de gemeente.

Woo-verzoek indienen

U kunt uw Woo-verzoek schriftelijk indienen. Dit kan via e-mail of post.

E-mail

Woo-verzoeken via e-mail stuurt u naar:

wooverzoek@noordoostpolder.nl

Per post

Schriftelijke Woo-verzoeken stuurt u naar:

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Voorwaarden Woo-verzoek

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen
  • Uw verzoek moet gaan over beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt
  • U richt uw verzoek aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders)

Als uw verzoek om vertrouwelijke informatie gaat, dan kan uw Woo-verzoek worden geweigerd.

Gaat de gemeente in op uw Woo-verzoek? Dan is de informatie vanaf dat moment publiek toegankelijk. Bijvoorbeeld via internet.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Mocht uw verzoek zeer omvangrijk zijn, dan kan samen met u een andere termijn bepaald worden.

Kosten

De gemeente kan kosten (leges) in rekening brengen, bijvoorbeeld voor kopieën van de gevraagde documenten.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet open overheid vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.