Woonkavels Rutten

Inbreidingslocatie Meerweg

Op 2 locaties aan de Meerweg worden in totaal 11 rijwoningen gebouwd. Bouwbedrijf Kuin zal deze woningen ontwikkelen en realiseren.
Meer informatie over dit plan is over afzienbare tijd te vinden op www.kuinbv.nl

Inbreidingslocatie De Stiepe

Op de locaties van De Stiepe aan de Venelaan 1 komen grotendeels appartementen.

Marktuitvraag
Voor de ontwikkeling van de locatie worden een aantal marktpartijen gevraagd om een voorstel te doen. Hierover is overlegd geweest met Vereniging Dorpsbelang Rutten. De partij met het meest passende voorstel kan zijn plan ontwikkelen en realiseren. Bij interesse kunt u contact opnemen met dorpsbelang@ruttennop.nl

Woningaanbod
In deze ontwikkeling worden 6 sociale huurwoningen gerealiseerd voor Mercatus. Het woningaanbod van deze locatie wordt door de uiteindelijk geselecteerde marktpartij bekend gemaakt.

Inbreidingslocaties Buitenom 1 en 87

Op de locaties van Alles Kids en de Paulusschool aan de Buitenom 1 en 87, komen kavels voor grondgebonden woningen beschikbaar. Deze kavels worden afhankelijk van de sloop van de gebouwen en de voortgang van het bestemmingsplan naar verwachting eind dit jaar of begin 2021 in verkoop gebracht.

Kavelaanbod
De verkavelingsplannen en verdere informatie van Buitenom 1 en Buitenom 87 volgen.
De locatie Buitenom 87 wordt gefaseerd ontwikkeld. Hierover is overleg geweest met Vereniging Dorpsbelang Rutten.

Particuliere kavels worden door middel van een loting uitgegeven. Hierbij heeft een ingelote kandidaat het recht van eerste koop op een bepaalde kavel. De kandidaat koopt zelf de kavel en zoekt een aannemer naar keuze.
Op een kavelpaspoort (volgt) staat informatie over de kavels weergegeven zoals de lengte, de breedte en het bebouwingsvlak waar binnen het hoofdgebouw moet worden gebouwd. In het bestemmingsplan staat het bouwvlak, goothoogte, nokrichting, beeldkwaliteit etc.

Bent u benieuwd hoe het bouwen van een eigen woning op een particuliere kavel in zijn werk gaat? Bekijk dan de film: 'Zelf een woning naar eigen wens realiseren in de Noordoostpolder'

Planning
De particuliere kavels worden uitgegeven door middel van een loting.
Deze loting is nog niet gepland.

Interesse

Heeft u interesse in een woning of kavel op een van de bovenstaande locaties in Rutten?
Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de actuele stand van de verkoop kunnen wij uw naam noteren op de geïnteresseerdenlijst. U kunt uw interesse kenbaar maken bij Team Vastgoed per email via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of telefonisch op 0527 63 39 11.

 

Uw Reactie
Uw Reactie