Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Woonrijp maken Ens-oost

Straten: Fuchsia, Hortensia, Anemoon, Petunia en Chrysant.

WAAR

Ens-oost:

Het betreft (delen van) de straten: Fuchsia, Hortensia, Anemoon, Petunia en Chrysant.

WANNEER

Uitvoering vanaf medio oktober 2022.

De aannemer werkt de planning en fasering van de uitvoering verder uit en zal de bewoners daarover verder per brief informeren.

HINDER

In verband met de werkzaamheden zal de straat beperkt bereikbaar zijn. Voor uitvoering zal door de aannemer inzichtelijk maken welke hinder waar te verwachten is. Bewoners worden hierover geïnformeerd.

WERKZAAMHEDEN

Voor het woonrijp maken van de openbare ruimte wordt de rijbaan opnieuw gestraat met zoveel mogelijk hergebruik van de bestaande materialen. Beschadigd en niet herbruikbaar materiaal wordt vervangen door nieuwe. De voetpaden en inritten worden aangelegd en op enkele locaties worden nog lichtmasten geplaatst. Beplanting wordt op een later moment in het plantseizoen aangelegd.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over de werkzaamheden kan je terecht bij: