‘Zon voor NOP’ goed voor >22.000 zonnepanelen

Zonnepanelen op dak gemeentehuis
14 jul 2017

De gemeente Noordoostpolder wil in 2030 volledig energieneutraal zijn. In dat kader is de gemeente begin dit jaar een gezamenlijk zonne-energie project gestart voor ondernemers die willen profiteren van zonnepanelen op hun dak. Inmiddels hebben ruim 20 ondernemers zich aangesloten bij het ‘Zon voor NOP (Noordoostpolder)’ initiatief. Dat is goed voor meer dan 22.000 zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van ruim 6 megawatt (MW).

Zon voor NOP is een samenwerking tussen Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on Flevoland), Gemeente Noordoostpolder en Enprest energieadvies met als doel het verduurzamen van de Noordoostpolder. De kracht van het Zon voor NOP project is het bundelen van de bedrijfsdaken in de gemeente. Op die manier wordt er gebruik gemaakt van schaalvoordeel en is het plaatsen van de zonnepanelen voor ondernemers goed financierbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld ondernemers hun eigen groene stroom afnemen tegen een aantrekkelijke prijs zonder te investeren. En, als ondernemers wel investeren, wordt een significant groter financieel rendement behaald dan bij een op zichzelf staand project.

Subsidies toegekend, hoe verder?

In maart 2017 is SDE+ subsidie aangevraagd voor alle deelnemers. Voor de eerste 26 panden is deze subsidie inmiddels door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) toegekend. Dat betekent dat het traject nu écht van start gaat. Peter Musters, beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, gemeente Noordoostpolder: “Onze ambitie is om het volledige potentieel, goed voor 6,3 MW geïnstalleerd vermogen daadwerkelijk te realiseren. Een resultaat waar we als gemeente trots op zijn.”

De komende periode gaan de initiatiefnemers van Zon voor NOP met de ondernemers in gesprek over de te zetten stappen in de financiering en uitvoering van het project. Wanneer alles rond is, start de operationele fase.

Nieuwe SDE+ ronde in 2018

Ondernemers uit de gemeente Noordoostpolder die ook willen deelnemen aan het Zon voor NOP project, kunnen zich aanmelden voor de nieuwe subsidieronde van maart 2018. Stuur dan een e-mail aan Martine Niezink, adviseur projectontwikkeling van Stichting DE-on, via: m.niezink@deonflevoland.nl.